fbpx

CLIENT

CONTROL CENTER

CLIENT CONTROL CENTER

ตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ระยะไกลโดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและติดตามการทำงานของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในองค์กร ซึ่งคุณสมบัตินี้ถูกออกแบบให้ตอบสนองกับความต้องการบริหารจัดการด้านไอทีขององค์กร

ด้วยการทำงานของซอฟต์แวร์ KODE ฟังก์ชั่นการใช้งานจริงและส่วนควบคุมต่าง ๆ ของผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบจะถูกออกแบบให้เรียบง่าย เหมาะกับทั้งผู้ใช้ที่ไม่ชำนาญด้านไอทีและผู้เชี่ยวชาญด้านไอที นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และให้การสนับสนุนการควบคุมบริหารจัดการไอทีจากส่วนกลาง ทำให้มั่นใจถึงความปลอดภัยสูงสุด การเข้าถึงที่รวดเร็วและความยืดหยุ่นจากทุกที่

ทั้งองค์กรจะได้รับการสนับสนุนการทำงาน

จากศูนย์กลางที่สำนักงานใหญ่ได้อย่างไร

การควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากศูนย์กลางหรือสำนักงานใหญ่เป็นคุณสมบัติการบริหารจัดการและควบคุมจากระยะไกลที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใต้เครือข่ายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพจากส่วนกลางเพียงจุดเดียว เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาด

KODE โปรแกรมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านไอทีผ่านเครือข่ายจากส่วนกลาง การเข้าถึงระยะไกล ตัวจัดการระบบการติดตั้งซอฟต์แวร์ การปิดหรือรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย การถ่ายโอนไฟล์ และอื่น ๆ ช่วยให้การสนับสนุนการทำงานของแผนกไอทีสามารถทำได้ในระยะไกลผ่านทางซอฟต์แวร์ควบคุมบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย KODE ENDPOINT ให้ไอทีใช้เวลาในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย ต้นทุนทางไอทีได้อย่างมีนัยสำคัญ

Benefits of

Client Control Center

สนับสนุนการแก้ปัญหาทุกที่ทุกเวลา

ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงการสนับสนุนผ่านเครือข่ายระยะไกลไปยังของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ด้วยลักษณะการควบคุมระยะไกลแบบเรียบง่ายและมีคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างครบครัน เช่น การถ่ายโอนไฟล์ แชทสดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางของคุณและอีกมากมาย

ลดพลังงานลดรายจ่าย

ส่วนประกอบอัจฉริยะที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของคุณ ช่วยให้คุณติดตามสถานะอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงโดยแสดงสถานะการเปิด – ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ สั่งปิดครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้งานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มได้ในครั้งเดียว และรับรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานะการออนไลน์ของระบบที่ทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

ลดความผิดพลาดของการแก้ปัญหา

ฝ่ายไอทีสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรโดยการปรับใช้ฟังชั่นจากตัวซอฟต์แวร์ควบคุมบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากระยะไกลไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทางจากศูนย์กลางการควบคุมของผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการใช้งานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมไปถึงมีความถูกต้องและแม่นยำสูง

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงของปัญหา

องค์กรธุรกิจของคุณจะสามารถหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่อาจนำไปสู่การขโมยข้อมูลหรือการแพร่กระจายของไวรัสที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหายแบบไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ คุณสามารถ จำกัด หรือควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ USB โดยเฉพาะแฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) ของผู้ใช้งานทั่วไปในองค์กร

ลดเวลาลดภาระงาน

คุณสามารถกำหนดเวลาการทำงานของฟังก์ชันภายในตัวซอฟต์แวร์ ช่วยในการบริหารจัดการโปรแกรมบำรุงรักษาเชิงป้องกันของคุณ โดยฟังก์ชั่นที่มีการกำหนดเวลาการทำงานไว้จะมีผลโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อถึงกำหนดเวลา