Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์

ปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ออกรายงานอย่างรวดเร็ว
ในขณะที่รักษาความปลอดภัยในข้อมูลขององค์กร

Remote Monitoring And Control | KODE ENDPOINT Management
ลดภาระ - เพิ่มประสิทธภาพให้กับงานไอที

ง่ายในการควบคุมดูแล

เนื่องจากโรงพยาบาลรวมไปถึงศูนย์การแพทย์ มีความจำเป็นเพิ่มมากขึ้นในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ อันเนื่องมาจากการพัฒนาและการขยายตัวของการให้บริการ เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นและเพิ่มมาตรฐานการให้บริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จึงเป็นเรื่องสำคัญและต้องการเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายให้ได้อย่างทั่วถึง เพื่อแบ่งเบาภาระในการทำงานของเจ้าหน้าที่ไอที ช่วยประหยัดทรัพยากรรวมไปถึงค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร

ในขณะที่อัตราการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายมักจะถึงจุดสูงสุดในช่วงเวลากลางวัน แผนกไอทีเองจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเพื่อบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในเครือข่ายของตนเองและทำงานประจำวันให้เรียบร้อย

จัดการแบบรวมศูนย์

การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจำนวนมากในองค์กรให้พร้อมใช้งาน มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการตรวจสอบและจัดการงานประจำที่ดำเนินการโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายนั้น ๆ เช่น การติดตามจำนวนหรือสถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย / ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ภายในเครือข่าย การติดตั้งและอัปเดตแอปพลิเคชัน วิธีการที่ใช้ในการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดด้วยตนเองนั้น สิ้นเปลืองแรงงานและเวลา มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าถึงเวลาแล้วที่ทีมไอทีจะต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยในการการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระยะไกลจากส่วนกลางโดยอัตโนมัติ

คุณภาพการบริการที่สม่ำเสมอ

การตรวจสอบที่รวดเร็วและแม่นยำเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี KODE ENDPOINT Management สามารถ่วยในการตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงปัญหาได้ตรงจุดและแก้ไขปัญหาได้อย่างเร็ว ช่วยให้การทำงานของบุคลากรในองค์กรราบรื่นไม่ติดขัด ป้องกันผลกระทบแก่ผู้ที่มาใช้บริการ รวมไปถึงความน่าเชื่อถือ

KODE ENDPOINT จะเป็นตัวช่วยให้โรงพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์ของคุณสามารถบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พร้อมบริการแก่ผู้ที่มาใช้บริการได้อย่างมั่นใจ

องค์กรของคุณ จะได้ประโยชน์ยังไง!?

กำหนดมาตรการความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

KODE ENDPOINT ช่วยให้การใช้งานคอมพิวเตอร์มีความปลอดภัย ป้องกันปัญหาจากการใช้งานที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์รวมไปถึงข้อมูลที่เป็นความลับของหน่วยงาน ด้วยการกำหนด Policy มาตรการความปลอดภัยและการใช้งานให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

ติดตามสถานะการทำงาน

KODE ENDPOINT สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้การดูแลแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ลดความเสี่ยงจากการหยุดทำงานของระบบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการให้บริการ

บริหารจัดการทรัพย์สินทางด้านไอที

KODE ENDPOINT ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินทางด้านไอที เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถตรวจสอบแจ้งเตือนข้อมูลสัญา การรับประกันต่าง ๆ สะดวกในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ รวมไปถึงวางแผนในการบริหารจัดการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารจัดการจากศูนย์กลาง

KODE ENDPOINT สามารถช่วยให้การดูแลบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างง่ายดายด้วยการตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผ่านทางหน้าจอของผู้ดูแลระบบ ไม่จำเป็นต้องเดินไปถึงหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา ลดการใช้ทรัพยากรและต้นทุนในการดูแลบำรุงรักษา

ระบบแจ้งซ่อมและติดตามงานซ่อม

KODE ENDPOINT สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้งานคุณสมบัติการแจ้งซ่อมรวมไปถึงการติดตามสถานะงานซ่อม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรดเร็ว และการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น

สนับสนุนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDDA)

สนใจ KODE ENDPOINT™

ใช้งานรุ่นทดลองใช้

พร้อมที่จะใช้ KODE ENDPOINT แล้วหรือยัง? สัมผัสประสบการณ์ตรงผ่านซอฟต์แวร์สำหรับทดลองใช้จากเรา

ติดต่อสอบถาม

ต้องการเริ่มต้นใช้งานโซลูชันจาก KODE ENDPOINT หรือไม่? ติดต่อกับทีมขายของเรา

เอกสารดาวน์โหลด

รับข้อมูลผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์