Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

โปรโมชั่น

สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นเดิม

โปรดติดตามโปรโมชั่นใหม่ เร็ว ๆ นี้

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับองค์กร

ลดเวลาและค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง • ไม่ต้องเสียกำลังคน และเวลามาก • สนับสนุนการทำงาน ทุกที่ ทุกเวลา

บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด
สำนักงานใหญ่
เลขที่ 429/50 ถนนลาดพร้าววังหิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230
ประเทศไทย
ติดต่อเรา
0 2931 6399 – 6400 ต่อ 5122
0 2931 6398
sales@kodeendpoint.com
support@kodeendpoint.com

สนับสนุนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDDA)

KODE ENDPOINT ดียังไง!?

ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น

ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ เรามีการจัดการทรัพยากรด้าน IT เกือบทั้งหมด ตั้งแต่ Hardware, การวางโครงสร้างพื้นฐาน ไปจนถึงการดูแลระบบต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่าท่านจะมีสิ่งที่ต้องกังวลน้อยลง

รองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ง่ายต่อการเพิ่มหรือลดขนาดพื้นที่ในการใช้งาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่ต้องใช้ Infrastructure ทางด้าน IT มากขึ้น มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียเวลา ค่าใช้จ่ายขึ้นกับขนาดความต้องการจริงที่ต้องใช้งาน แทนที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของระบบที่ติดตั้ง

ปลอดภัย น่าเชื่อถือ

ระบบ Cloud ของ KODE ENDPOINT มี Data Center ที่ได้รับการดูแลและมีการสำรองข้อมูลที่รัดกุมปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล มีนโยบายรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ และจะไม่ถูกนำข้อมูลไปแสวงหาผลประโยชน์

สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

Cloud Computing มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ เวลา หรืออุปกรณ์ สามารถใช้งานได้เพียงมีอินเทอร์เน็ต มีการอัปเดตอยู่เสมอ เพื่อนำเสนอ Solutions ที่เป็นประโยชน์ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

วิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย
เพิ่มประสิทธิภาพ สนับสนุนงงานไอที และงานที่เกี่ยวข้องขององค์กร
รองรับ Work Anywhere

Remote Monitoring and Control
สนับสนุนการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ลดเวลา และค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง โดยการดูแลแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จากระยะไกล
Friendly Dashboard

รองรรับเมนูภาษาไทยและอังกฤษ
มีแผงควบคุมการใช้งานที่เข้าใจงง่าย มองเห็นภาพรวม
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดในระบบได้ชัดเจน
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย

IT Asset Management

จัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินทางด้านไอทีอย่างมีระบบ
ตรวจสอบ แจ้งเตือนข้อมูลสัญญา การรับประกัน
สะดวกในการบริหารจัดการทรัพยากรและลดภาระงาน

Cloud Computing

องค์กรไม่จำเป็นต้องส้นเปลืองทรัพยากรเครื่องแม่ขข่าย
ระบบทำงานบน Cloud สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Client Device Location

สนับสนุนการค้นหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายผ่านแผนผัง ตำแหน่งการติดตั้ง มีฟังก์ั่นค้นหาที่รวดเร็ว
แก้ปัญหาการค้นหาเครื่องจำนวนมาก

Service Desk Integration

เมื่อเกิดปัญหากับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
สามารถแจ้งปัญหาได้อย่างสะดวก
และสามารถติดตามสถานะงานซ่อมได้โดยง่าย

Quick Report

สามารถออกรายงานได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของทั้งฝ่ายไอที
ฝ่ายบริหารขององค์กร ไปจนถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

สนใจ KODE ENDPOINT™

ใช้งานรุ่นทดลองใช้

พร้อมที่จะใช้ KODE ENDPOINT แล้วหรือยัง? สัมผัสประสบการณ์ตรงผ่านซอฟต์แวร์สำหรับทดลองใช้จากเรา

ติดต่อสอบถาม

ต้องการเริ่มต้นใช้งานโซลูชันจาก KODE ENDPOINT หรือไม่? ติดต่อกับทีมขายของเรา

เอกสารดาวน์โหลด

รับข้อมูลผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์