คำถาม
ที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ชุดคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KODE ENDPOINT™ และ KODE CONNECT™ ตอบคำถามที่คุณอาจสงสัยเกี่ยวกับ KODE ENDPOINT™ และ KODE CONNECT™ กรุณาส่งข้อความอีเมล์ถึงเราหากคุณมีคำถามใด ๆ ที่ยังไม่ได้รับคำตอบ

KODE ENDPOINT™

KODE CONNECT™

ทั่วไป


ตอบ: KODE ENDPOINT™ เป็นซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กร ช่วยในการบำรุงรักษาและจัดการงานด้านไอทีแบบครบวงจร พัฒนาขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนในการจัดการงานด้านไอทีและการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กรของคุณ

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย KODE ENDPOINT™ ได้ ที่นี่!

 ตอบ: ซอฟต์แวร์ KODE ENDPOINT™ เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กร มีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. KODE Server ติดตั้งที่เครื่อง Server หรือบน Cloud
2. KODE Console ติดตั้งได้ทั้งที่เครื่อง Server และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client)
3. KODE Client ติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client)


ตอบ: KODE ENDPOINT™ มี 2 รุ่น ได้แก่
1. KODE ENDPOINT™ รุ่น Lite edition
2. KODE ENDPOINT™ รุ่น Standard edition


ตอบ: คุณสมบัติบางประการ เช่น การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน, การใช้งานฟังก์ชันบริหารจัดการทรัพย์สินทางด้านไอที, การกำหนดนโยบายการใช้งาน, การกำหนดรูปแบบรายงาน เป็นต้น

ทั่วไป


ตอบ: KODE CONNECT™ เป็นซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากระยะไกล เป็นซอฟต์แวร์ที่มีขนาดเล็กและสะดวกต่อการใช้งาน ใช้สำหรับควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากระยะไกล KODE CONNECT™ ได้ ที่นี่!

 ตอบ: ซอฟต์แวร์ KODE CONNECT™ เป็นซอฟต์แวร์ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากระยะไกล มีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. Console ติดตั้งที่เครื่องต้นทาง ทำหน้าที่สำหรับควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากระยะไกล
2. Agent ติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) ใช้เป็นตัวกลางในการสือสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) กับเครื่องที่ใช้ควบคุม (Console)


ตอบ: KODE CONNECT™ มี 2 รุ่น ได้แก่
1. KODE CONNECT™ รุ่น Free edition
2. KODE CONNECT™ รุ่น Standard edition


ตอบ: คุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น การจัดการกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง, สิทธิ์การเข้าถึงเครื่องปลายทาง เป็นต้น

การใช้งานเบื้องต้น


ตอบ: ความต้องการของระบบที่ใช้สำหรับติดตั้ง
สำหรับเครื่อง KODE Console
• Windows Server 2012 or newer, Windows 10 (including 64-bit)
• Intel XEON E3 Series / 6th Gen Core i5
• 8 GB RAM • 1024 MB HDD
สำหรับเครื่อง KODE Client
• Windows 7 or newer (including 64-bit)
• 2 GB RAM
• Intel Pentium 4, Intel Core or AMD Athlon
• 100 MB HDD


ตอบ: สามารถเลือกใช้งานและติดตั้ง KODE Server ได้ 2 รูปแบบ คือ
1. Physical Server ของลูกค้า ซึ่งติดตั้งและดูแลเอง
2. Cloud Server ผู้ขายติดตั้งและดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานตาม License


ตอบ: สามารถติดตั้ง KODE Console ได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง


ตอบ: สามารถติดตั้ง KODE Console ได้ทั้งที่เครื่อง Server และเครื่อง Client


ตอบ: สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ ที่ต่ำกว่าสเปคขั้นต่ำที่กำหนดได้ แต่จะใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างไม่ครบถ้วนเต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงการแสดงผลข้อมูลที่ลดน้อยลง

การใช้งานเบื้องต้น


ตอบ: สามารถใช้งานบน Windows Server ได้ ดังต่อไปนี้
Server 2003
Server 2008
Server 2012
Server 2016


ตอบ: คุณสามารถติดตั้งโปรแกรม Agent ได้ตามจำนวนสิทธิ์การใช้งานที่ซื้อไป


ตอบ: คุณสามารถใช้งาน KODE CONNECT™ ที่อยู่ภายในซอฟต์แวร์ KODE ENDPOINT™ สำหรับการใช้งานฟังก์ชัน Remote desktop

สิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์


ตอบ: ใช้ product key ที่ได้รับจากเอกสาร Hard Copy เพื่อกรอกลงไปยังเมนู License ที่หน้า Console


ตอบ: เมื่อ License หมดอายุ ตัวซอฟต์แวร์จะถูกจำกัดความสามารถในการใช้งาน ซึ่งข้อมูลรายละเอียดของเครื่องคอมฯ ที่เคยทำการ เชื่อมต่อข้อมูลกับทาง Server จะยังคงอยู่ แต่การแสดงผลที่หน้า Console จะถูกจำกัดจำนวนการแสดงผลการทำงานที่ 5 เครื่องเท่านั้น


ตอบ: ไม่จำเป็น โดยตัวซอฟต์แวร์จะเปิดการใช้งานเต็มรูปแบบอีกครั้ง ข้อมูลรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ที่เคยทำการเชื่อมต่อข้อมูลกับทาง Server จะกลับมาแสดงผลได้ตามจำนวนของ License ที่ทำการต่ออายุ

สิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์


ตอบ: ใช้ product key ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ในการลงทะเบียนผ่านทางหน้า Console

การใช้งาน


ตอบ: ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่านเริ่มต้น (Password) ของ KODE ENDPOINT™ สามารถดูได้จากในแผ่นซอฟต์แวร์ หรือภายในปก DVD


ตอบ: ไม่จำกัดจำนวน ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของ User ที่ทำการสร้างขึ้นมา


ตอบ: การแจ้งเตือนบน Dashboard ถึงแถบสีสถานะต่างๆ จะแจ้งเตือนเมื่อ
สีส้ม เมื่อมีการทำงานของ Hardware สูงเกิน 60%
สีแดง เมื่อมีการทำงานของ Hardware สูงเกิน 90%


ตอบ: การเพิ่มซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำหรับติดตั้ง ลงไปในรายการ สามารถทำได้โดย
1. ผู้ใช้สามารถเพิ่มตัวซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม และสร้าง Command สำหรับติดตั้งได้ด้วยตัวเอง
2. แจ้งความต้องการมายังผู้ให้บริการ เพื่ออัพเดทรายการ ในกรณีที่ใช้ Cloud Server

การใช้งาน


ตอบ: KODE CONNECT™ สามารถใช้ทำการรับ – ส่งไฟล์ได้


ตอบ: – ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
– ตรวจสอบความถูกต้องของไอดีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client)


ตอบ: กรุณาตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้
– เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดอยู่หรือไม่
– ใส่ชื่อหรือเลขไอดีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายปลายทางถูกต้องหรือไม่
– ตรวจสอบการอนุญาติของระบบ network ที่ใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทาง


ตอบ: ถ้าคุณปิดหน้าต่างเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากระยะไกลบนคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณ การเชื่อมต่อจะสิ้นสุดการสื่อสารระหว่างทั้งสองระบบ แต่เครื่องปลายทางจะไม่ล็อกเอาท์ออกจากระบบจนกว่าเครื่องที่ทำงานจะปิดลง


ตอบ: KODE CONNECT™ เชื่อมต่อภายใต้การป้องกันโดยใช้โปรโตคอล HTTPS (SSL) และใช้มาตรการขั้นสูงสำหรับการเข้ารหัสการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการกำหนดค่า