โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์

ปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และออกรายงานอย่างรวดเร็ว
ในขณะที่รักษาความปลอดภัยในข้อมูลขององค์กร

ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา

เพิ่มประสิทธิภาพ

เนื่องจากโรงพยาบาลรวมไปถึงศูนย์การแพทย์ มีความจำเป็นมากขึ้นในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ อันเนื่องมาจากการพัฒนาและขยายขนาดของโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นและเพิ่มมาตรฐานการให้บริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์จึงเป็นเรื่องสำคัญและต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ได้อย่างทั่วถึง เพื่อแบ่งเบาภาระในการทำงานของเจ้าหน้าที่ไอที ช่วยประหยัดทรัพยากรรวมไปถึงค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร

KODE ENDPOINT จะเป็นตัวช่วยให้โรงพยาบาลของคุณสามารถบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการแก่ผู้ที่มาใช้บริการได้อย่างมั่นใจ

ตรวจสอบและให้การสนับสนุนที่รวดเร็ว

การตรวจสอบที่รวดเร็วและแม่นยำเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ซอฟต์แวร์ KODE ENDPOINT สามารถตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันทีช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงปัญหาได้ตรงจุดและแก้ไขได้อย่างเร็ว ช่วยให้การทำงานราบรื่น ป้องกันผลกระทบแก่ผู้ที่มาใช้บริการ รวมไปถึงความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาลอีกด้วย

รับมือกับการทำงานที่วุ่นวายในแต่ละวันลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่ต้องเสียไป

KODE ENDPOINT™ ช่วยได้ยังไง!?

กำหนดมาตรการความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
KODE ENDPOINT ช่วยให้การใช้งานคอมพิวเตอร์มีความปลอดภัย ป้องกันปัญหาจากการใช้งานที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์รวมไปถึงข้อมูลที่เป็นความลับของหน่วยงาน ด้วยการกำหนด Policy มาตรการความปลอดภัยและการใช้งานให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
ติดตามสถานะการทำงาน
KODE ENDPOINT สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้การดูแลแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ลดความเสี่ยงจากการหยุดทำงานของระบบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการให้บริการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางด้านไอที
KODE ENDPOINT ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินทางด้านไอที เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถตรวจสอบแจ้งเตือนข้อมูลสัญา การรับประกันต่าง ๆ สะดวกในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ รวมไปถึงวางแผนในการบริหารจัดการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการจากศูนย์กลาง
KODE ENDPOINT สามารถช่วยให้การดูแลบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างง่ายดายด้วยการตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผ่านทางหน้าจอของผู้ดูแลระบบ ไม่จำเป็นต้องเดินไปถึงหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา ลดการใช้ทรัพยากรและต้นทุนในการดูแลบำรุงรักษา
ระบบแจ้งซ่อมและติดตามงานซ่อม
KODE ENDPOINT สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้งานคุณสมบัติการแจ้งซ่อมรวมไปถึงการติดตามสถานะงานซ่อม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรดเร็ว และการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น

สนใจใช้งาน KODE ENDPOINT™

ขอใช้งาน รุ่นทดลองใช้

พร้อมที่จะใช้ KODE ENDPOINT แล้วหรือยัง? สัมผัสประสบการณ์ตรงผ่านซอฟต์แวร์สำหรับทดลองใช้จากเรา

ติดต่อสอบถาม

ต้องการเริ่มต้นใช้งานโซลูชันจาก KODE ENDPOINT หรือไม่? ติดต่อกับทีมขายของเรา

เอกสารดาวน์โหลด

รับข้อมูลผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์