Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

โลจิสติกส์และแวร์เฮ้าส์

สะดวก ง่ายดาย
ในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
ต่างสาขา ต่างพื้นที่ (WAN)

KODE Cloud Computing, Internet of Thing
บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

ต่างสาขา ต่างพื้นที่

สำหรับสำนักงานโลจิสติกส์และแวร์เฮ้าส์ มันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการจัดการและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายหลาย ๆ เครื่องที่กระจายอยู่ในแต่ละสาขา แต่ละพื้นที่ ด้วยจำนวนช่างเทคนิคที่มีอยู่ในมือ จึงเป็นการยากที่จะให้การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายให้กับเจ้าหน้าที่ได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที

เนื่องจากสำนักงานโลจิสติกส์และแวร์เฮ้าส์แต่ละสาขา แต่ละสถานที่ อาจมีคอมพิวเตอร์ไม่ถึง 30 เครื่อง การที่จะให้มีเจ้าหน้าที่ไอทีประจำโดยเฉพาะให้เพียงพอในทุกสาขา ทุกสถานที่ จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากและสิ้นเปลือง

แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์อย่างทันท่วงที

การแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่กระจายอยู่ในแต่ละสาขา แต่ละสถานที่ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามสำหรับเจ้าหน้าที่ไอทีโดยเฉพาะเมื่อไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมให้งาน ทุกช่วงเวลาของความล่าช้าของฝ่ายไอทีที่ใช้ในการแก้ไขแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในแต่ละเคส ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้

ความสามารถในการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากระยะไกลของ KODE ENDPOINT Management เป็นหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบสำหรับปัญหานี้ คุณสมบัติดังกล่าวจะช่วยให้ฝ่ายไอทีหรือผู้เกี่ยว้องแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้ง

Software Deployment | KODE ENDPOINT Management

สนับสนุนระบบเครือข่ายระยะไกล

การปรับใช้ KODE ENDPOINT Manageent ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของสำนักงานโลจิสติกส์และแวร์เฮ้าส์​ในแต่ละสาขา แต่ละพื้นที่ ที่ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรม และโปรโตคอลสำหรับระบบเครือข่ายระยะไกล WAN (Wide Area Network) นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้นกับแผนกไอทีขององค์กรได้ ด้วยความสามารถหลักที่คาดหวังจากโซลูชันซอฟต์แวร์ KODE ENDPINT Management

  • ความสามารถในการช่วยแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
  • ติดตั้งซอฟต์แวร์สำเร็จรูปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
  • ติดตามการใช้งานทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่อยู่ในระบบ

ธุรกิจของคุณ จะได้ประโยชน์ยังไง!?

ลดความล่าช้าในการเข้าถึงปัญหา

ช่วยให้เข้าถึงและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในแต่ละเคส แต่ละสาขา แต่ละสถานที่ จากระยะไกลผ่าน KODE ENDPOINT กลายเป็นเรื่องงายดาย ไม่ยุ่งยาก และเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้ง

ไม่รบกวนแบนด์วิชท์ (BANDWIDTH)

การติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในช่วงเวลาทำการทำให้ความเร็วในการดำเนินการช้าลงและเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย ตัวเลือก "การตั้งเวลา" ของ KODE ENDPOINT เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์หลังเวลาทำการตามลำดับจะช่วยลดปัญหานี้

บริหารจัดการทรัพย์สินทางด้านไอที

KODE ENDPOINT ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินทางด้านไอที เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถตรวจสอบแจ้งเตือนข้อมูลสัญา การรับประกันต่าง ๆ สะดวกในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ รวมไปถึงวางแผนในการบริหารจัดการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตั้งซอฟต์แวร์ใน LAN / WAN

ช่วยลดความซับซ้อนของงานติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในแต่ละสาขา แต่ละพื้นที่ ที่ใช้ระบบเครือข่าย LAN / WAN ด้วยเครื่องมือของ KODE ENDPOINT ที่จะช่วยให้กระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์ระยะไกลเป็นไปโดยอัตโนมัติ

ระบบบริหารจัดการจากศูนย์กลาง

KODE ENDPOINT สามารถช่วยให้การดูแลบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างง่ายดายด้วยการตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผ่านทางหน้าจอของผู้ดูแลระบบ ไม่จำเป็นต้องเดินไปถึงหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา ลดการใช้ทรัพยากรและต้นทุนในการดูแลบำรุงรักษา

สนับสนุนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDDA)

สนใจ KODE ENDPOINT™

ใช้งานรุ่นทดลองใช้

พร้อมที่จะใช้ KODE ENDPOINT แล้วหรือยัง? สัมผัสประสบการณ์ตรงผ่านซอฟต์แวร์สำหรับทดลองใช้จากเรา

ติดต่อสอบถาม

ต้องการเริ่มต้นใช้งานโซลูชันจาก KODE ENDPOINT หรือไม่? ติดต่อกับทีมขายของเรา

เอกสารดาวน์โหลด

รับข้อมูลผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์