IT OPERATION

KODE ช่วยคุณได้

ฝ่ายไอที

ไม่ใช่แค่การควบคุมดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย หรือการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการจัดการระบบไอทีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างความโดดเด่นให้กับบริษัทหรือองค์กรเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนระบบไอทีได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด จากการปรับปรุงจุดอ่อนของระบบเดิม ๆ และพัฒนาต่อยอดโดยนำเอาเทคโนโลยีและข้อมูลที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ นำเสนอออกมาเป็นซอฟต์แวร์ควบคุมและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ที่ทรงประสิทธิภาพ

It Operator
ใช้ง่าย รวดเร็ว และสมบูรณ์ครบในโปรแกรมเดียว

KODE ENDPOINT™ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

KODE ENDPOINT™ คือซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดจากส่วนกลาง พร้อมกับคุณสมบัติสนับสนุนการทำงานที่หลากหลาย เช่น การบันทึกข้อมูลเมตาของไฟล์ ข้อมูลลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ การสนทนาผ่านเครือข่าย การกำหนดนโยบายใช้งาน กำหนดเวลาดำเนินงานขอระบบ การออกงานรายแบบเร่งด่วน รวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง เป็นต้น

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย KODE ENDPOINT™ ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นสำคัญ ด้วยหน้าต่างการทำงานและเมนูคำสั่งที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก ใช้ง่ายกับผู้ใช้งานในทุกระดับแม้จะไม่มีทักษะประสบการณ์ในการใช้งานมาก่อน

ปัญหาลดลง ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ทุกที่ ทุกเวลา

เมื่อมีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กรเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ด้วยการควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งคุณสมบัติสนับสนุนการทำงานจากระยะไกลต่าง ๆ เช่น การสนทนาระยะไกล การรับส่งไฟล์ ฯลฯ เป็นต้น

ลดการสูญเสียของเวลา

งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ของคุณจะเป็นเรื่องที่สามารถจัดการได้ง่ายและสะดวกขึ้น งานที่ต้องทำอยู่เป็นประจำสามารถกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจน เช่น การติดตั้งหรือถอดโปรแกรม หรือการจัดเรียงข้อมูลภายในฮาร์ดดิสก์ เมื่อถึงเวลาระบบจะดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ได้โดยอัตโนมัติ

เห็นรายละเอียดมากขึ้น

การมองเห็นภาพรวมของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไม่ได้รับประกันว่าจะช่วยให้รู้ข้อมูลเบื้องต้นได้ทั้งหมด ฟังก์ชั่น KODE Interactive Dashboard จึงได้ถูกพัฒนาให้มีคุณสมบัติในการเข้าถึงรายละเอียดที่เชื่อมโยงกันและเห็นข้อมูลได้เพิ่มมากขึ้น

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น

องค์กรสามารถหลีกเลี่ยงการคุกคามจากความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นได้ เช่น การถูกขโมยข้อมูล หรือกานำพาไวรัสเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้ตั้งใจ ด้วยการจำกัดและควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ USB โดยเฉพาะแฟลชไดรฟ์ เป็นต้น

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

คุณสามารถกำหนดนโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในระบบทั้งหมดได้จากส่วนกลางส่วนกลาง การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบ การกำหนดนโยบายการใช้งานอย่างเหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรได้

ระบุตำแหน่งได้อย่างชัดเจน

โมดูล KODE ENDPOINT ™ สามารถแสดงตำแหน่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่อยู่ในแต่ละสาขา ฝ่าย และกลุ่ม ภายในองค์กรได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน ช่วยให้สามารถระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการดูข้อมูล แก้ไขปัญหา หรือบริหารจัดการ ได้อย่างสะดวก