สำนักงานซัพพลายเออร์

สะดวก ง่ายดาย ในการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ ต่างสาขา ต่างพื้นที่ (WAN)

การปรับใช้ KODE ENDPOINT Manageent ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของสำนักงานสาขา สำนักงานย่อย หรือออฟฟิศสาขา ในแต่ละสาขา แต่ละพื้นที่ ที่ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรม และโปรโตคอลสำหรับระบบเครือข่ายระยะไกล WAN