REAL-TIME
MONITORING

REAL-TIME MONITORING

แสดงภาพรวมการทำงาน ตรวจสอบ และควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (computer client) ภายในองค์กรของคุณด้วยโซลูชั่นการตรวจสอบที่แสดงผลแบบเรียลไทม์ ณ จุดเวลา (real time performance) ของซอฟต์แวร์ KODE

ปรับปรุงการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาของให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (computer client) ของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยคุณสมบัติการแสดงผลแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้คุณตรวจสอบกระบวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และส่วนเชื่อมโยงทางไอทีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพทันท่วงที

การแสดงผลแบบเรียลไทม์

ช่วยคุณได้อย่างไร

องค์กรส่วนใหญ่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในกระบวนการสำคัญของการทำงาน โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้นมักขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ เครือข่าย และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ หรือที่เราเรียกง่าย ๆ ว่าซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีส่วนช่วยในสำหรับการดำเนินงานขององค์กรแล้ว แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า การทำงานโดยใช้เทคโนโลยีจะไม่มีโอกาสจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดจากการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายอาจปรากฏขึ้นได้ทุกเวลา

เพื่อตรวจสอบและป้องกันความผิดพลาด จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเครื่องมือตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ดีในองค์กร และนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องมีระบบตรวจสอบและแสดงผลแบบเรียลไทม์ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ และควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กร ณ จุดเวลาที่ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบดึงข้อมูล ซึ่งสามารถนำข้อมูลมาใช้เพื่อวิเคราะห์การทำงานและประสิทธิภาพรวมถึงตรวจสอบและแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

Benefits of

Real-time Monitoring

ทำให้สามารถใช้งานฮาร์ดแวร์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ซอฟต์แวร์ควบคุมบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของ KODE ช่วยปรับปรุงการทำงานของฮาร์ดแวร์ขององค์กรผ่านการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น หากคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเครื่องใดมีแนวโน้มของการทำงานที่ผิดปกติ ระบบจะทำการตรวจสอบและแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถวางแผนการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ลดการใช้เวลาที่สิ้นเปลือง

ใช้เวลาน้อยลงในการดูแล ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสาเหตุสำคัญมากจากการแสดงผลการทำงานของระบบแบบเรียลไทม์ตลอดเวลาผ่านทางหน้าจอแสดงผลของซอฟต์แวร์ KODE ให้เจ้าหน้าที่ไอทีหรือผู้ดูแลระบบสามารถใช้เวลากับงานอื่น ๆ ได้มากขึ้น ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบจะได้รับการแจ้งเตือนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายอย่างชัดเจนและรวดเร็ว

ป้องกันปัญหา ลดค่าใช้จ่าย

หากคุณไม่มีซอฟต์แวร์สำหรับดูแลและควบคุมระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือเป็นวันก่อนที่คุณจะทราบถึงปัญหาซึ่งอาจทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายหรือกระทั่งรายได้จำนวนมาก ระบบการแสดงผลแบบเรียลไทม์จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที