fbpx

INTERACTIVE
DASHBOARD

INTERACTIVE DASHBOARD

ด้วยหน้าจอแสดงผลอันชาญฉลาดของ KODE วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเชิงลึกในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเรียลไทม์ให้ผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบสามารถควบคุม กำกับและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างทันท่วงที

หน้าจอแสดงผลของ KODE สามารถแสดงผลข้อมูลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ ทั้งด้านการสนับสนุนฝ่ายไอที รวมไปถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และรวมเอาคุณสมบัติของที่มีการตอบสนองทางด้านข้อมูลที่ครบถ้วนแก่ผู้ดูแลระบบในทุก ๆ ด้าน

ความชาญฉลาดและครบถ้วน

ในการประมวลผลของ KODE

หน้าจอแสดงผลของ KODE แสดงภาพรวมแบบเรียลไทม์ของข้อมูลที่มีการส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทุกเครื่องที่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ KODE ENDPOINT™ ไว้ผ่านเข้ามายังเครื่องของผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบ หน้าจอแสดงผลของ KODE สามารถแสดงมุมมองที่หลากหลายในสถานะการทำงานปัจจุบันของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีการลงซอฟต์แวร์ KODE ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาในอย่างถูกต้องแม่นยำ

ด้วยการออกแบบที่เน้นในเรื่องการใช้งานที่สะดวก ง่ายดาย สามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอการแสดงผลให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบ การแสดงผลภาพรวมของการวิเคราะห์การทำงานของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในรูปแบบของแผนภูมิชนิดต่าง ๆ การแสดงตำแหน่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายตามสถานที่ตั้งหรือแผนกต่าง ๆ การแสดงผลการวิเคราะห์เจาะลึกลงไปตามระดับชั้นของข้อมูล การตอบสนองของหน้าจอแสดงผลอันชาญฉลาดของ KODE ที่สัมพันธ์กันตามการเลือกค่าการแสดงผลในแต่ละหัวข้อ รวมไปถึงการแจ้งเตือนและการตอบสนองต่อสถานะต่าง ๆ ที่แม่นยำอีกด้วย

Benefits of

INTERACTIVE DASHBOARD

KODE ให้การแสดงผลที่ชัดเจนและใช้งานง่าย

การใช้งานซอฟต์แวร์ KODE ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมที่ซับซ้อนก่อนการใช้งานให้ยุ่งยาก เพราะ KODE ENDPOINT™ Smart Dashboard หน้าจอแสดงผลของ KODE ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้งาน ด้วยรูปแบบของหน้าจอแสดงผลที่มีความชัดเจนในแต่ละเมนูและทุกฟังก์ชันการใช้งาน

KODE เจาะลึกในรายละเอียดของข้อมูล

การแสดงภาพรวมของการวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรมทั่วไปมักไม่สามารถแสดงรายละเอียดทั้งหมดของการประมวลผลข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ในแต่ละด้านได้ แต่ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานแบบ Interactive ของ Smart Dashboard จอแสดงผลของ KODE ที่ได้รับการพัฒนามาพร้อมความสามารถในการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้ เพียงแค่เลือกหัวข้อที่ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบต้องการผ่านทางหน้าจอแสดงผลอันชาญฉลาดของ KODE

รวดเร็วและแม่นยำในการตรวจสอบ

ด้วย KODE ENDPOINT™ ทำให้ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง SMASH DASHBOAD ของเราช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ได้อย่างแม่นยำ 

มั่นใจในข้อมูลในที่ได้รับ

คุณสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและวางแผนในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้ทำหน้าที่เป็นโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสำหรับสนับสนุนการทำงานของฝ่ายไอทีและฝ่ายปฏิบัติการในการปฏิบัติงานประจำวันได้อย่างดีเยี่ยม

สรุปภาพรวมไอทีในองค์กร

คุณสามารถรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายตลอดเวลา ซึ่งบ่งบอกว่ามีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายบ้าง มีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การแสดงผลของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังเปิดใช้งาน หรือไม่ได้ใช้งานในขณะนั้น สถานะต่าง ๆ จะไปแสดงผลยังหน้าจอแสดงผลให้ผู้ดูแลระบบได้ทราบในทุกช่วงเวลา ฯลฯ

ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร

รายละเอียดหน้าจอแสดงผล Smart Dashboard ของ KODE สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทำให้คุณกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนงานไอทีได้ และทำให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางไอทีขององค์กรมากขึ้นเพื่อเพิ่มผลลัพธ์และลดต้นทุน ด้วยดัชนีบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าควรจัดสรรทรัพยากรอย่างไรเพื่อทำให้คุณอยู่ในจุดของการบริหารจัดการที่ดีในการลดต้นทุนหรือเพิ่มผลกำไร