Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Best Optimized

Client Management Solution

โซลูชั่นจาก KODE ENDPOINT

Cloud Computing

Cloud Computing

Cloud Computing ของ KODE ENDPOINT Management ถูกพัฒนาเพื่อรองรับและเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด Internet Of Thing - IoT ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะที่จะช่วยเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในอค์กรของท่านถึงกันอย่างชาญฉลาด ผ่านการควบคุมดูแลจากส่วนกลาง ช่วยให้การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ในแต่ละพื้นที่ แต่ละสาขา

Remote Monitoring And Control

Remote Monitoring And Control

KODE ENDPOINT จะแสดงภาพรวมและควบคุมดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในองค์กร สะดวกต่อการเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา ช่วยลดความล่าช้าในการดูแลแก้ไขปัญหา ลดต้นทุนค่าจ่าย เวลา แรงงาน ในการบำรุงรักษาและบริหารจัดการ ลดความเสี่ยงของระบบด้วยการจัดการที่เป็นหนึ่งเดียว

Software Deployment

Software Deployment

KODE ENDOINT จะช่วยลด Manual Processes ลดเวลา และลดการสิ้นเปลืองแรงงาน ด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่องหรือทั้งหมดภายในเครือข่าย พร้อมกันจากส่วนกลาง ช่วยให้ผู้ดูแลระบบกระจายซอฟต์แวร์โดยไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่หน้าเครื่องเป้าหมายด้วยตนเอง ช่วยลดการสิ้นเปลืองแรงงานและเวลาได้เป็นอย่างมาก

IT Asset Management

IT Asset Management

การจัดการสินทรัพย์ไอที ด้วย KODE ENDPOINT จะช่วยในการระบุ ค้นหา ตรวจสอบ และจัดการทรัพย์สินไอทีขององค์กรทั้งหมดที่มีอยู่ในเครือข่าย ในมุมมองแบบรวมศูนย์ ช่วยให้คุณตัดสินใจในการจัดหาสินทรัพย์ใหม่เพื่อทดแทนของเดิมหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพจากเดิม ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องการได้ดีขึ้น

KODE ENDPOINT ช่วยอะไร!?

กำหนดค่าจากส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพ

ลดความล่าช้าในการดูแลแก้ไขปัญหา ลดต้นทุนค่าจ่าย เวลา แรงงาน ในการบำรุงรักษาและบริหารจัดการ กำหนดค่าและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดได้อย่างสะดวกสบาย ลดความเสี่ยงของระบบด้วยการจัดการที่เป็นหนึ่งเดียว

เทมเพลตแอปพลิเคชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ในการติดตั้งแอพพลิเคชั่น คุณต้องสร้างแพ็คเกจซอฟต์แวร์ก่อนซึ่งอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก KODE ENDPOINT มีเทมเพลตแอปพลิเคชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า พร้อมด้วยสวิตช์ติดตั้ง/ถอนการติดตั้ง ซึ่งสามารถใช้สร้างแพ็คเกจได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาและทำให้ขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

บริหารจัดการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

อัปเดตข้อมูลล่าสุดและดูข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พร้อมกับเมตริกที่เกี่ยวข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดในเครือข่ายของคุณ ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับ สินทรัพย์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งจะนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น

ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ เรามีการจัดการทรัพยากรด้าน IT เกือบทั้งหมด ตั้งแต่ Hardware, การวางโครงสร้างพื้นฐาน ไปจนถึงการดูแลระบบต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่าท่านจะมีสิ่งที่ต้องกังวลน้อยลง

สนับสนุนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

สนใจ KODE ENDPOINT™

ใช้งานรุ่นทดลองใช้

พร้อมที่จะใช้ KODE ENDPOINT แล้วหรือยัง? สัมผัสประสบการณ์ตรงผ่านซอฟต์แวร์สำหรับทดลองใช้จากเรา

ติดต่อสอบถาม

ต้องการเริ่มต้นใช้งานโซลูชันจาก KODE ENDPOINT หรือไม่? ติดต่อกับทีมขายของเรา

เอกสารดาวน์โหลด

รับข้อมูลผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์