fbpx

สุดคุ้ม!
ข้อเสนอพิเศษ

SPECIAL PROMOTION สุดคุ้ม!

KODE ENDPOINT ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับองค์กร

รับเลยทันที!
KODEFIX บริการซ่อมคอมแบบออนไลน์ ฟรี 45 วัน

เมื่อซื้อ KODE ENDPOINT ตั้งแต่ 50 Licenses ขึ้นไป ทุกรุ่น
วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563 นี้

ติดต่อ/สอบถาม/ขอใบเสนอราคา

โทรศัพท์: 0 2931 6399 – 6400 ต่อ 5122
ฝ่ายต่างประเทศ: 09 3549 2464
โทรสาร: 0 2931 6398

อีเมลฝ่ายขาย: sales@kodeendpoint.com
อีเมลฝ่ายเทคนิค: support@kodeendpoint.com

หรือ

ลงทะเบียนขอใบเสนอราคา
SPECIAL PROMOTION Form
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ KODE ENDPOINT *
ทางบริษัท ฯ จะทำการติดต่อผู้ที่ลงทะเบียนขอใบเสนอราคา ผ่านช่องทางการติดต่อที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม
KODE ENDPOINT™ (Desktop Management Software) ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การทำงานด้านไอที โดยมาพร้อมกับคุณสมบัติในการตรวจสอบ ติดตามการทำงาน รวบรวมข้อมูล บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ซึ่งจะทำให้การทำงานด้านไอทีในแต่ละวันของคุณง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย
เราสนับสนุนการทำงานให้กับทุกองค์กร โดย KODE ENDPOINT™ ซอฟต์แวร์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ร่วมกับ KODEFIX บริการซ่อมคอมแบบออนไลน์ ช่วยดูแลสนับสนุนการทำงานและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ไอที ผู้บริหารองค์กร ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาด เฟรนไชน์ หรือผู้ที่ต้องการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก
☑️ บริหารจัดการเครื่องคอมทั้งหมดจากส่วนกลาง ใช้งานง่ายแม้ไม่ได้เป็นไอที
☑️ ควบคุมเครื่องคอมที่อยู่ต่างเครือข่าย หรือต่างสถานที่ได้
☑️ ปิดกั้นการใช้งานเว็บไซต์หรือโปรแกรมที่ไม่ต้องการได้
☑️ บริหารจัดการสัญญาฯ หรือประกันได้อย่างรวดเร็ว
☑️ ออกรายงานในรูปแบบของ PDF และ Excel ได้
☑️ ให้บริการ Cloud Server ประหยัดต้นทุน จัดการง่ายดาย
☑️ มีระบบคุ้มครองความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและองค์กร
KODE
Cloud Server

ควบคุมเครื่องคอมที่อยู่ต่างเครือข่าย หรือต่างสถานที่ได้ ไม่ต้องกังวลเรื่อง Server สำหรับติดตั้งฐานข้อมูล

Inventory
Observer

รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และติดตามสถานะโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของคุณ เพื่อให้มั่นใจความพร้อมในการใช้งาน

SINGLE DASHBOARD OVERVIEW

บริหารจัดการเครื่องคอมทั้งหมดจากส่วนกลาง หน้าแดชบอร์ดแสดงภาพรวมทั้งสถานะและการแจ้งเตือนต่าง ๆ

ServiceDesk Integration

แจ้งซ่อมสะดวก ด้วยระบบ Helpdesk สามารถ Chat กับผู้ดูแลระบบได้โดยตรง และติดตามสถานะงานซ่อมได้