fbpx

สำนักงานซัพพลายเออร์

สะดวก ง่ายดาย ในการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ ต่างสาขา ต่างพื้นที่ (WAN)

บริหารจัดการคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

ต่างสาขา ต่างพื้นที่

สำหรับสำนักงานซัพพลายเออร์ มันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการจัดการและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายหลาย ๆ เครื่องที่กระจายอยู่ในแต่ละสาขา แต่ละพื้นที่ ด้วยจำนวนช่างเทคนิคที่มีอยู่ในมือ จึงเป็นการยากที่จะให้การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายให้กับเจ้าหน้าที่ได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที

เนื่องจากสำนักงานซัพพลายเออร์แต่ละสาขา แต่ละสถานที่ อาจมีคอมพิวเตอร์ไม่ถึง 50 หรือ 30 เครื่อง การที่จะให้มีเจ้าหน้าที่ไอทีประจำโดยเฉพาะให้เพียงพอในทุกสาขา ทุกสถานที่ จึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

สนับสนุนระบบเครือข่ายระยะไกล แบบ WAN

การปรับใช้ KODE ENDPOINT Manageent ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของสำนักงานซัพพลายเออร์ในแต่ละสาขา แต่ละพื้นที่ ที่ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรม และโปรโตคอลสำหรับระบบเครือข่ายระยะไกล WAN (Wide Area Network) นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้นกับแผนกไอทีขององค์กรได้ ด้วยความสามารถหลักที่คาดหวังจากโซลูชันซอฟต์แวร์ KODE ENDPINT Management

  • ความสามารถในการช่วยแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
  • ติดตั้งซอฟต์แวร์สำเร็จรูปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
  • ติดตามการใช้งานทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่อยู่ในระบบ

งานแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และไม่ยุ่งยาก โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้ง

KODE ENDPOINT™ ช่วยได้ยังไง!?

ลดความล่าช้าในการเข้าถึงปัญหา
ช่วยให้เข้าถึงและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในแต่ละเคส แต่ละสาขา แต่ละสถานที่ จากระยะไกลผ่าน KODE ENDPOINT กลายเป็นเรื่องงายดาย ไม่ยุ่งยาก และเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้ง
ไม่รบกวน แบนด์วิชท์ (Bandwidth)
การติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในช่วงเวลาทำการทำให้ความเร็วในการดำเนินการช้าลงและเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย ตัวเลือก "การตั้งเวลา" ของ KODE ENDPOINT เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์หลังเวลาทำการตามลำดับจะช่วยลดปัญหานี้
บริหารจัดการทรัพย์สินทางด้านไอที
KODE ENDPOINT ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินทางด้านไอที เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถตรวจสอบแจ้งเตือนข้อมูลสัญา การรับประกันต่าง ๆ สะดวกในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ รวมไปถึงวางแผนในการบริหารจัดการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการจากศูนย์กลาง
KODE ENDPOINT สามารถช่วยให้การดูแลบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างง่ายดายด้วยการตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผ่านทางหน้าจอของผู้ดูแลระบบ ไม่จำเป็นต้องเดินไปถึงหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา ลดการใช้ทรัพยากรและต้นทุนในการดูแลบำรุงรักษา
การติดตั้งซอฟต์แวร์ใน LAN / WAN
ช่วยลดความซับซ้อนของงานติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในแต่ละสาขา แต่ละพื้นที่ ที่ใช้ระบบเครือข่าย LAN / WAN ด้วยเครื่องมือของ KODE ENDPOINT ที่จะช่วยให้กระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์ระยะไกลเป็นไปโดยอัตโนมัติ

สนใจใช้งาน KODE ENDPOINT™

ขอใช้งาน รุ่นทดลองใช้

พร้อมที่จะใช้ KODE ENDPOINT แล้วหรือยัง? สัมผัสประสบการณ์ตรงผ่านซอฟต์แวร์สำหรับทดลองใช้จากเรา

ติดต่อสอบถาม

ต้องการเริ่มต้นใช้งานโซลูชันจาก KODE ENDPOINT หรือไม่? ติดต่อกับทีมขายของเรา

เอกสารดาวน์โหลด

รับข้อมูลผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์