fbpx

เกี่ยวกับ
KODE ENDPOINT™

เราคือใคร?

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จำกัด (ธนสาร เทรดดิ้ง (2003) เดิม) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2546  เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีโซลูชั่นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ปี พ.ศ. 2558 ได้มีการขยายกิจการและเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง (2003) จำกัด เป็น บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จำกัด และมีบริษัทเพิ่มเติมในเครือ (บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด) เพื่อรองรับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศและเพื่อการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้เรายังมีทีมงานคุณภาพ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ในการบริการลูกค้ามากกว่า 15 ปี สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าได้อย่างดี

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้ต่อยอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาและผู้พัฒนาระบบ โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองภายใต้ Brand KODE ENDPOINT เพราะมองเห็นช่องว่างในตลาดซอฟแวร์ประเภทบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย หรือ Computer Client Management (Desktop Management) รวมถึงต้องการแก้ปัญหาของลูกค้าองค์กรในการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยผลิตภัณฑ์ KODE ENDPOINT Management และ KODE Connect ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าองค์กร ทั้งองค์กรที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจำนวนมาก องค์กรที่มีหลายสาขา หรือองค์กรที่มีเจ้าหน้าที่ไอทีไม่เพียงพอ ซึ่ง KODE ENDPOINT เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย โดยมีคุณสมบัติสำคัญ อาทิเช่น การบำรุงรักษา การเฝ้าระวัง การแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากระยะไกล การแสดงแผนผังตำแหน่งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เป็นต้น เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานทั้งฝ่ายไอที (IT Operation) และฝ่ายบริหาร (Office Operation) สามารถเรียกดูภาพรวมสรุป (Dashboard) และรายงานสรุป เพื่อใช้ในการทำงาน และนำเสนอผู้บริหารในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจทั้งด้านการจัดการและการวางแผนงาน

KODE™ คืออะไร?

แพลตฟอร์มการบริหารจัดการและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับองค์กร ครอบคลุมลักษณะขององค์กรทุกขนาดที่มีหลายสาขา หลายแผนก ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องเจ้าหน้าที่ไอทีไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถดูแลงานด้านไอทีอย่างเต็มประสิทธิภาพ KODE ENDPOINT จะช่วยให้การบริหารจัดการและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในองค์กรที่มีจำนวนมากเป็นเรื่องง่าย

โดยอาศัยคุณสมบัติ การบริหารจัดการจากศูนย์กลาง และยังมีคุณสมบัติสำหรับบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management) ระบบแจ้งซ่อมและติดตามงานซ่อม (Helpdesk) ระบบตรวจสอบ ค้นหา เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client Device Location) มีหน้าจอสรุปภาพรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้บริหาร (Smart Dashboard) รวมไปถึงการเรียกดูข้อมูลและนำเสนอรายงานเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ที่อยู่ภายในองค์กรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นการสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจในด้านการบริหารจัดการ รวมถึงงบประมาณ  ให้แก่เจ้าหน้าที่ไอที (IT Operation) เจ้าหน้าสำนักงาน (Office Operation) เพื่อนำเสนอผู้บริหารขององค์กรต่อไป

Best Optimized Client Management Software

KODE ENDPOINT™

is an integrated IT maintenance and management solution system

KODE ENDPOINT™ เป็นแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับองค์กร ครอบคลุมลักษณะขององค์กรทุกขนาด พัฒนาขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนในการจัดการงานด้านไอทีและการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กรของคุณ

The optimal software for remote assistance

KODE CONNECT™

Remote desktop software, for remote support, remote access, and online meetings

KODE CONNECT™ เป็นซอฟต์แวร์ขนาดเล็กและสะดวกต่อการใช้งาน ใช้สำหรับควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล สามารถทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แพลตฟอร์มของ Window ออกแบบมาเพื่อช่วยสนับสนุนงานด้านเทคนิค การนำเสนอ และการบริการลูกค้า