เกี่ยวกับ KODE™

เราคือใคร?

เราคือผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและการบริการด้านไอทีมามากกว่า 15 ปี ภายใต้ชื่อ บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จำกัด เราให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีโซลูชั่นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร อาทิ ระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จำกัด มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับทุกองค์กร ผ่านการใช้งานที่สะดวกและเข้าใจง่ายตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้ใช้งานทุกรูปแบบ โดยมีฟังก์ชันการบริหารจัดการที่ครอบคลุมซึ่งสามารถช่วยในการลดต้นทุนทางด้านไอที ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อและถือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะส่งผลดีในระยะยาวกับตัวองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KODE™ คืออะไร?

KODE™ คือ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในองค์กรอย่างครบวงจร ที่มีการพัฒนาระบบมาอย่างยาวนานเพื่อรองรับการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงานให้แก่ผู้ดูแลระบบ รักษาความเสถียรของระบบคอมพิวเตอร์ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด

โดยเฉพาะกับซอฟต์แวร์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน พร้อมด้วยฟังก์ชันการบริหารจัดการที่ครอบคลุมและสามารถเข้ากันกับงานสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับซอฟต์แวร์ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกลในรูปแบบโปรแกรมรีโมทที่จะทำให้การเชื่อมต่อต่าง ๆ ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Best Optimized Client Management Software

KODE ENDPOINT™

is an integrated IT maintenance and management solution system

KODE ENDPOINT™ เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการบำรุงรักษาและจัดการงานด้านไอทีแบบครบวงจร พัฒนาขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนในการจัดการงานด้านไอทีและการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กรของคุณ

The optimal software for remote assistance

KODE CONNECT™

Remote desktop software, for remote support, remote access, and online meetings

KODE CONNECT™ เป็นซอฟต์แวร์ขนาดเล็กและสะดวกต่อการใช้งาน ใช้สำหรับควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล สามารถทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แพลตฟอร์มของ Window ออกแบบมาเพื่อช่วยสนับสนุนงานด้านเทคนิค การนำเสนอ และการบริการลูกค้า