KODE ENDPOINT Management

Best Optimized

Client Management Industries

เมื่อการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐติดขัดเกิดปัญหา เพื่อให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย จากทุกที่ทุกเวลา

KODE ENDPOINT ช่วยให้หน่วยงานฯ กระจายกำลังเจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ความปลอดภัยของระบบที่ได้มาตรฐานจะช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยทางไซเบอร์

ความพร้อมใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กระจายตัวอยู่ทั่วสถาบันการศึกษา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรมีโอกาสเข้าถึงคลังความรู้ได้ตลอดเวลา

เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นจะได้รับการดูแลแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาโดยที่ไม่รบกวนการใช้งาน KODE ENDPOINT จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้แผนกไอทีซึ่งมีจำนวนจำกัด ดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดได้ง่ายขึ้น

การดูแลและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก หรือที่กระจายอยู่ในแต่ละสาขา แต่ละพื้นที่ ด้วยข้อจำกัดของทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นกำลังคน เวลา หรือระยะทาง

สิ่งจำเป็นที่จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนของคุณก็คือโซลูชันการการเข้าถึงและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล ที่รวดเร็ว คล่องตัว และปลอดภัย KODE ENDPOINT มอบความสามารถในการสนับสนุนจากส่วนกลางที่คุณไว้วางใจได้

การพัฒนาและขยายตัวของการให้บริการเพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้บริการและมาตรฐานการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น การดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานจึงเป็นเรื่องสำคัญ

KODE ENDPOINT คือเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างทั่วถึง ช่วยแบ่งเบาภาระในการทำงานของเจ้าหน้าที่ไอที ช่วยประหยัดทรัพยากรรวมไปถึงค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร

สนับสนุนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

สนใจ KODE ENDPOINT

ขอการทดลองใช้ฟรี 14 วัน สำหรับธุรกิจของคุณ

ต้องการติดต่อ สอบถาม หรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ KODE ENDPOINT

อ่าน brochure ฉบับล่าสุด ซึ่งเราให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินธุรกิจอย่างปลอดภัยและจากระยะไกล