fbpx

เคล็ดลับในการบริหารจัดการคอมในองค์กร

สนับสนุนการทำงานให้กับทุกองค์กร WORK FROM HOME
ด้วยเครื่องมือช่วยแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
KODE ENDPOINT Management

KODE ENDPOINT™ MANAGEMENT

Best Optimized IT Client Management Solution

WHY CHOOSE KODE ENDPOINT™ MANAGEMENT ?

All-ROUND COMPREHENSIVE MANAGEMENT SOLUTION

THE BEST SOFTWARE

REMOTE MONITORING
& IT MANAGEMENT

KODE ENDPOINT™ Management คือ ซอฟต์แวร์บริหารและจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในองค์กรอย่างครบวงจร เป็นซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาระบบมาอย่างยาวนานเพื่อรองรับการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระยะไกลภายในองค์กรจากส่วนกลาง ช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงานให้แก่ผู้ดูแลระบบ รักษาความเสถียรของระบบคอมพิวเตอร์ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management Software) โดยเฉพาะกับ KODE ENDPOINT™ Management ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน พร้อมด้วยฟังก์ชันการบริหารจัดการที่ครอบคลุมและสามารถเข้ากันกับงานสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับความสามารถในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Remote Desktop) ในรูปแบบโปรแกรมรีโมทที่จะทำให้การเชื่อมต่อต่าง ๆ ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ฝ่ายไอที

ไม่ใช่แค่สำหรับการดูแลและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการจัดการระบบไอทีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างความโดดเด่นให้กับบริษัทของคุณเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนระบบได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด จากการปรับปรุงข้อเสียและการพัฒนาระบบโดยการนำเอาเทคโนโลยีและข้อมูลที่มีอยู่มาสร้างสรรค์และนำเสนอออกมาเป็นซอฟต์แวร์ควบคุมและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ที่ทรงประสิทธิภาพ

ฝ่ายบริหาร
จัดการสำนักงาน

เพิ่มจุดแข็งให้กับบริษัทของคุณง่ายๆด้วยซอฟต์แวร์ควบคุมและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลทั้งส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ภายในบริษัท ผ่านการวางแผนให้ระบบสารสนเทศทำงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถค้นหาอุปกรณ์ ข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ผ่านซอฟต์แวร์ควบคุมและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงยังช่วยในการจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ การประเมินอายุของอุปกรณ์เพื่อคำนวณการเสื่อมสภาพ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และการต่ออายุหรือจัดการเรื่องสัญญาซื้อขายกับบริษัทคู่ค้า

องค์กรขนาดเล็ก
หรือผู้ใช้ทั่วไป

เราเข้าใจและเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน โดยตัวซอฟต์แวร์ควบคุมและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์สามารถช่วยให้การติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าปลายทางของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะอยู่ห่างไกลมากน้อยแค่ไหน ผู้ใช้งานจะได้รับการสนับสนุนผ่านการจัดการระบบที่ทำให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานปลายทางและพร้อมตอบรับทุกคำขอช่วยเหลือได้ในทันที

ลดภาระงานดูแล บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายบริหารจัดการจากส่วนกลาง สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

ด้วยซอฟต์แวร์ KODE ENDPOINT Management

REAL-TIME MONITORING

ซอฟต์แวร์สามารถแสดงผลลัพธ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการทำงานของระบบและคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กรขณะที่ใช้งานอยู่ ผ่านการตรวจสอบการทำงานของทรัพยากรคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถทราบถึงปัญหาหรือแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและช่วยในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

INTERACTIVE DASHBOARD

ตัวช่วยที่ทำให้การดูแลตรวจสอบการทำงานของระบบไอทีง่ายดายมากยิ่งขึ้น ผ่านการทำงานร่วมกันของ IT Operation และ Office Operation โดยเป็นการแสดงภาพรวมการทำงานของทรัพยากรคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ ทั้งสองส่วนนี้ส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลมีความถูกต้องและแม่นยำสูง ทำให้สามารถระบุถึงสาเหตุของปัญหาได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด อีกทั้งสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทุกเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยดูแลทุกฟังก์ชันการทำงานให้มีความปลอดภัย

CLIENT CONTROL CENTER

จากการออกแบบที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจวิธีการใช้งานโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องใช้คู่มือ ด้วยคุณสมบัติการบริหารจัดการระบบจากศูนย์กลางผ่านซอฟต์แวร์ควบคุมและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ช่วยในการตรวจหาสาเหตุและให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าเครื่องลูกข่ายจะอยู่ที่ใด อีกทั้งยังช่วยในการวางแผนการทำงานให้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

IT INFRASTRUCTURE MANAGEMENT

ตัวช่วยในการบริหารจัดการทางด้านไอทีโดยมีซอฟต์แวร์ควบคุมและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยในการตรวจสอบติดตามอุปกรณ์ที่กระจายไปยังสาขาหรือแผนกต่าง ๆ ระบบการแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ทำให้หมดห่วงในเรื่องของอายุสัญญา หรือการรับประกันของเครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยในการประเมินอายุของอุปกรณ์ ประเมินการเสื่อมสภาพและค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และยังช่วยวางแผนในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ด้านสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

ซอฟต์แวร์ KODE ENDPOINT Management

สนับสนุนการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDDA)

Real-Time Analytics

การดูแลโครงสร้างพื้นฐานของระบบที่แสดงสถานะการทำงานผ่านการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ในทุกช่วงเวลา ช่วยป้องกันและประเมินความเสี่ยงของอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งการแจ้งเตือนผ่านทางหน้าจอ

Reliable IT Client Management

ช่วยบริหารจัดการในส่วนของงานและต้นทุนให้สัมพันธ์กัน พร้อมช่วยตรวจสอบสถานะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในองค์กร รวมถึงสัญญาและการรับประกันของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กร ซึ่งส่งผลดีต่อการจัดสรรการใช้งานทรัพยากรไปจนถึงการวางแผนในการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Suitable for IT cost control

ด้วยการบริหารจัดการผ่านซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบและฟังก์ชันที่ครบครัน มีการบริการช่วยเหลือในส่วนของการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งในส่วนของพนักงาน ระบบบริหารจัดการทรัพย์กรคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

Powerful Remote Desktop Capability

ซอฟต์แวร์ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล ที่ช่วยให้การเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จากทุกที่ทุกเวลาเสมือนการนั่งอยู่หน้าเครื่องด้วยตัวเอง ส่งผลต่อการทำงานที่ง่ายและรวดเร็วของผู้ดูแลระบบ ครอบคลุมไปถึงการเชื่อมต่อที่แม่นยำและมีความปลอดภัยสูง

TRUST US
TO MANAGE
YOUR IT

ข่าวสาร บทความ

3 กลยุทธ์ลดต้นทุนทางไอที

ในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคือง แน่นอนว่าส่งผลต่อผู้ประกอบการไม่มากก็น้อย เพราะฉะนั้นการลดต้นทุนทางด้าน IT ถือเป็นหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้ดีทีเดียว

Read More

Cover Issue 2

วิกฤติองค์กร IT Support ขาดตลาด

ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นช่วงที่สายงาน IT Support ขาดตลาดมากที่สุด ด้วยเหตุผลนานาที่แต่ละองค์กรหา IT Support คนทำ IT Maintenance หรือไอทีที่งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรแทบไม่ได้ เอาเข้าจริง

Read More

WEB-BASED APPLICATIONS VS. DESKTOP SOFTWARE

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และเว็บแอพพลิเคชั่น

ทุกวันนี้ มีแอพพลิเคชั่นให้ใช้มากมายอยู่ทั่วทุกมุมโลก ทั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ถูกติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน

Read More

Server

ความสำคัญ และการเลือกเซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูล

ความสำคัญของข้อมูล ข้อมูลเป็นเครื่องมือที่มีค่าที่สุดที่เรามีในการในการทำงานหรือการตัดสินใจต่าง ๆ โดยข้อมูลที่ดีช่วยให้เราสามารถพัฒนาการทำงานหรือสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Read More

SOFTWARE COMPLETENESS AND DEVELOPMENT

เราเชี่ยวชาญในการพัฒนาและการบริการด้านไอทีมามากกว่า 15 ปี เราตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับทุกองค์กร ผ่านการใช้งานที่สะดวกและเข้าใจง่ายตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้ใช้งานทุกรูปแบบ โดยมีฟังก์ชันการบริหารจัดการที่ครอบคลุมซึ่งสามารถช่วยในการลดต้นทุนทางด้านไอที ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อและถือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะส่งผลดีในระยะยาวกับตัวองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Development

Completeness

Trusted by

ลดภาระงานดูแล บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายบริหารจัดการจากส่วนกลาง สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

ด้วยซอฟต์แวร์ KODE ENDPOINT Management