KODE ENDPOINT Management

สถาบันการศึกษา

ควบคุมภาพรวมของระบบไอทีได้ทั้งหมด
ไม่ต้องวิ่งวุ่นเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ไปทีละเครื่อง
ช่วยประหยัดเวลาได้มหาศาล

ปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากร IT และการให้บริการการศึกษาที่ให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการทรัพยากร IT เป็นไปอย่างไม่เป็นระบบ ทีม IT อาจพบว่ามีความยุ่งเหยิงในการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ไม่สามารถทำการอัปเดต ตรวจสอบปัญหา หรือทำการดูแลรักษาทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงมีการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาต
การใช้ KODE ENDPOINT จะช่วยให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
KODE ENDPOINT จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการ IT ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา ความสามารถในการจัดการอุปกรณ์ IT ทำให้การดูแลรักษาระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ IT assets เป็นส่วนสำคัญในสถาบันการศึกษา และ KODE ENDPOINT ช่วยในการตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย ความสามารถในการทำงานทางไกลยังช่วยลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา
ระบบการติดตามและรายงานใน KODE ENDPOINT ช่วยให้ผู้ดูแลระบบทราบสถานะของอุปกรณ์และการให้บริการได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ การทำงานทางไกลและการอัปเดตระบบก็เป็นส่วนสำคัญที่เสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการ
KODE ENDPOINT เหมาะสำหรับบุคคลหรือทีมงานที่มีความต้องการในการดูแลรักษาระบบ IT อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการทางไอที การดูแลระบบ หรือการจัดการระบบทางไอทีในลักษณะต่าง ๆ

IT Service Managers: ผู้จัดการบริการ IT หรือ IT service managers ที่ต้องการดูแลจัดการทีมให้มีประสิทธิภาพ และมีหน้าที่ควบคุมและดูแลการให้บริการ IT แก่ผู้ใช้บริการ นำเสนอฟังก์ชันที่ครอบคลุมทั้งหมดของ ITSM รวมถึงการจัดการข้อมูลทรัพยากร การติดตามทรัพยากร และการทำความเข้าใจต่อผู้ใช้บริการ

ผู้ดูแลระบบ: ผู้ดูแลระบบ IT ที่ต้องการระบบที่ช่วยในการติดตามและบริหารจัดการทรัพยากร IT สามารถใช้ KODE ENDPOINT เพื่อดูแลรักษาระบบ IT ในองค์กร รวมถึงการดูแลรักษาระบบที่กระจายอยู่ หรือดูแลผู้ใช้ สามารถให้บริการสนับสนุนแก้ไขปัญหาและสนับสนุนผู้ใช้จากระยะไกล ทำให้งานดูเป็นระเบียบและประสานงานได้ดีขึ้น พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ

Technical Support Teams: ทีมงานที่ให้บริการ support สามารถใช้ ServiceDesk Plus เพื่อบริหารจัดการปัญหา ติดตามและแก้ไขข้อขัดข้อง รวบรวมข้อมูล และจัดการกับทรัพยากร IT ต่าง ๆ และต้องการ remote access ไปยังอุปกรณ์หรือระบบของผู้ใช้บริการ

ผู้บริหารทรัพยากรทางเทคโนโลยี: โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา ที่มีทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่กระจายตัวทั่วสถานที่ สามารถใช้ KODE 2024 เพื่อควบคุมและดูแลทรัพยากร IT ระยะไกล

KODE ENDPOINT มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้กับลักษณะงานที่ต่างกันได้ ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ remote access และการจัดการระบบ IT ในทุกชนิดของธุรกิจหรือองค์กร

BENEFITS

การสนับสนุนการเรียนการสอนระยะไกล

KODE ENDPOINT ช่วยให้ทีม IT ที่โรงเรียนสามารถให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคระยะไกล ทำให้สามารถดำเนินการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้โดยมีความมั่นใจในเรื่องระบบ IT

การสนับสนุนทางการเทคนิค

KODE ENDPOINT ช่วยให้ทีม IT หรือผู้ดูแลระบบทางการศึกษาสามารถดูแลและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของอุปกรณ์ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้ทุกที่ทุกเวลา

ความสะดวกสบายในการแก้ไขปัญหา

การใช้ KODE ENDPOINT ช่วยให้การแก้ไขปัญหาทางเทคนิคสามารถทำได้รวดเร็วและตอบสนองได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาหน้าจอ การติดตั้งโปรแกรม หรือการทดสอบแอปพลิเคชันทางการศึกษา

การทำงานร่วมกัน ในเวลาเดียวกัน

KODE ENDPOINT มีความสามารถในการทำงานร่วมกันในเวลาเดียวกัน ทำให้ทีม IT สามารถมีการประชุมออนไลน์และแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ทันที

การบริหารจัดการอุปกรณ์

การใช้ KODE ENDPOINT ช่วยในการติดตามและบริหารจัดการอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เพื่อให้การให้บริการทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

การจัดการคำขอการซ่อมบำรุง

ช่วยในการบริหารจัดการคำขอการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง หรือโครงการการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ในโรงเรียน

การใช้ KODE ENDPOINT ในสถาบันการศึกษาสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดูแลรักษาระบบ IT ของสถาบันการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

สนใจ KODE ENDPOINT™

ขอการทดลองใช้ฟรี 14 วัน สำหรับธุรกิจของคุณ

ต้องการติดต่อ สอบถาม หรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ KODE ENDPOINT

อ่าน brochure ฉบับล่าสุด ซึ่งเราให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินธุรกิจอย่างปลอดภัยและจากระยะไกล