KODE ENDPOINT Management

บริษัทที่บริการ IT services

ควบคุมภาพรวมของระบบไอทีได้ทั้งหมด
ไม่ต้องวิ่งวุ่นเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ไปทีละเครื่อง
ช่วยประหยัดเวลาได้มหาศาล

KODE Cloud Computing, Internet of Thing
การบริหารจัดการทรัพยากร IT ขององค์กรลำบากและไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทีม IT ต้องดูแลรักษาทรัพยากรแต่ละตัวอย่างไม่ได้รับความสะดวก ทาง IT ไม่สามารถตรวจสอบและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เกิดปัญหาในการจัดการและดูแลรักษาซอฟต์แวร์ในระบบ การทำการอัปเดต แก้ไขปัญหา หรือจัดการแอปพลิเคชันทั้งหมดเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ
ในองค์กรที่มีระบบไอทีภายในหรือบริษัทที่ให้บริการไอที การใช้งาน KODE ENDPOINT จะมีบทบาทสำคัญในการปรับกระบวนการทำงาน ซอฟต์แวร์นี้ถูกออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการจัดการรวมทั้งหมดของทรัพยากรไอที
หนึ่งในข้อดีสำคัญของ KODE ENDPOINT คือความสามารถในการให้การดำเนินงานจากระยะไกล มันช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบและจัดการอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ในที่ต่าง ๆ ลดความซับซ้อนในการจัดการทรัพยากรที่กระจาย
การรักษาคุณภาพของบริการไอทีเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแล KODE ENDPOINT มีความสามารถในการติดตามสถานะของอุปกรณ์และการให้บริการ ข้อมูลนี้เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาการจัดการไอทีที่เป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
Software Deployment | KODE ENDPOINT Management
KODE ENDPOINT เหมาะสำหรับบุคคลหรือทีมงานที่มีความต้องการในการดูแลรักษาระบบ IT อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการทางไอที การดูแลระบบ หรือการจัดการระบบทางไอทีในลักษณะต่าง ๆ

IT Service Providers: บริษัทที่ให้บริการ IT แก่ลูกค้าอาจใช้ KODE ENDPOINT เพื่อดูแลระบบลูกค้าและให้บริการลูกค้าระยะไกล

Managed Service Providers (MSPs): บริษัทหรือบุคคลที่ให้บริการ IT support แก่ลูกค้าหลายราย ซึ่งอาจต้องการ remote access ระบบของลูกค้าในลักษณะต่าง

Project Managers: ผู้จัดการโครงการหรือ project managers ที่ต้องการวางแผน, ดำเนินการ, และติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ

เจ้าหน้าที่ Help Desk: บุคคลที่ทำงานในศูนย์บริการลูกค้า (service desk) หรือ help desk และมีหน้าที่ในการรับแจ้ง ดูแล และแก้ไขปัญหาทางไอทีของลูกค้า

ที่ปรึกษาด้าน IT: ให้คำแนะนำและการจัดการ IT infrastructure สำหรับลูกค้า ที่ต้องการให้บริการการควบคุมและเข้าถึงระยะไกลให้กับลูกค้า

KODE ENDPOINT มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้กับลักษณะงานที่ต่างกันได้ ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ remote access และการจัดการระบบ IT ในทุกชนิดของธุรกิจหรือองค์กร

BENEFITS

ความสะดวกในการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์

KODE ENDPOINT ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการจัดการได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องอยู่ในที่เดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ

การดูแลและควบคุมทรัพยากรจากระยะไกล

KODE ENDPOINT ช่วยให้ทีม IT สามารถควบคุมทรัพยากร IT ขององค์กรได้โดยทันที ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งซอฟต์แวร์ ดูแลการอัปเดต หรือการจัดการไฟล์

การทำงานผ่านทางการเข้ารหัส

KODE ENDPOINT รองรับการทำงานผ่านทางการเข้ารหัสที่มีความปลอดภัย ทำให้ข้อมูลและการสื่อสารระหว่างผู้ใช้และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อไปยังระบบดูแลรักษา

ระบบการดูแลและแก้ไขปัญหา

KODE ENDPOINT มีความสามารถในการดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ทีม IT สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ความสามารถในการอัปเดตและจัดการซอฟต์แวร์

KODE ENDPOINT ช่วยให้ทีม IT สามารถทำการอัปเดตและจัดการซอฟต์แวร์ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการช่วยเหลือ สนับสนุน จากระยะไกล

KODE ENDPOINT ช่วยให้ทีม IT สามารถให้บริการซัพพอร์ตแก่ผู้ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน

การใช้ KODE ENDPOINT จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร IT และช่วยให้องค์กรมีการดูแลรักษาระบบ IT อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สนับสนุนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDDA)

สนใจ KODE ENDPOINT™

ขอการทดลองใช้ฟรี 14 วัน สำหรับธุรกิจของคุณ

ต้องการติดต่อ สอบถาม หรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ KODE ENDPOINT

อ่าน brochure ฉบับล่าสุด ซึ่งเราให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินธุรกิจอย่างปลอดภัยและจากระยะไกล