Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

บริษัทเอกชน โรงงาน สถานีย่อย

สะดวก ง่ายดาย
ในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
ต่างสาขา ต่างพื้นที่ (WAN)


ทดลองใช้

KODE Cloud Computing, Internet of Thing
บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

ต่างสาขา
ต่างพื้นที่

การดูแลและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก หรือที่กระจายอยู่ในแต่ละสาขา แต่ละพื้นที่ ด้วยข้อจำกัดของทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นกำลังคน เวลา หรือระยะทาง สิ่งจำเป็นที่จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนของคุณก็คือโซลูชันการการเข้าถึงและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล ที่รวดเร็ว คล่องตัว และปลอดภัย KODE ENDPOINT®️ มอบความสามารถในการสนับสนุนจากส่วนกลางที่คุณไว้วางใจได้

เนื่องจากสำนักงานโลจิสติกส์และแวร์เฮ้าส์แต่ละสาขา แต่ละสถานที่ อาจมีคอมพิวเตอร์ไม่ถึง 30 เครื่อง การที่จะให้มีเจ้าหน้าที่ไอทีประจำโดยเฉพาะให้เพียงพอในทุกสาขา ทุกสถานที่ จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากและสิ้นเปลือง

แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์อย่างทันท่วงที

การแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่กระจายอยู่ในแต่ละสาขา แต่ละสถานที่ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามสำหรับเจ้าหน้าที่ไอทีโดยเฉพาะเมื่อไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมให้งาน ทุกช่วงเวลาของความล่าช้าของฝ่ายไอทีที่ใช้ในการแก้ไขแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในแต่ละเคส ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้

ความสามารถในการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากระยะไกลของ KODE ENDPOINT®️ เป็นหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบสำหรับปัญหานี้ คุณสมบัติดังกล่าวจะช่วยให้ฝ่ายไอทีหรือผู้เกี่ยว้องแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้ง


Software Deployment | KODE ENDPOINT Management

สนับสนุนระบบเครือข่ายระยะไกล

การปรับใช้ KODE ENDPOINT®️ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของสำนักงานโลจิสติกส์และแวร์เฮ้าส์​ในแต่ละสาขา แต่ละพื้นที่ ที่ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรม และโปรโตคอลสำหรับระบบเครือข่ายระยะไกล WAN (Wide Area Network) นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้นกับแผนกไอทีขององค์กรได้ ด้วยความสามารถหลักที่คาดหวังจากโซลูชันซอฟต์แวร์ KODE ENDPOINT®️

  • ความสามารถในการช่วยแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
  • ติดตั้งซอฟต์แวร์สำเร็จรูปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
  • ติดตามการใช้งานทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่อยู่ในระบบ

ธุรกิจของคุณ
จะได้ประโยชน์ยังไง!?


ลดความล่าช้าในการเข้าถึงปัญหา

ช่วยให้เข้าถึงและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในแต่ละเคส แต่ละสาขา แต่ละสถานที่ จากระยะไกลผ่าน KODE ENDPOINT®️ กลายเป็นเรื่องงายดาย ไม่ยุ่งยาก และเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้งไม่รบกวนแบนด์วิชท์ (BANDWIDTH)

การติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในช่วงเวลาทำการทำให้ความเร็วในการดำเนินการช้าลงและเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย ตัวเลือก “การตั้งเวลา” ของ KODE ENDPOINT®️ เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์หลังเวลาทำการตามลำดับจะช่วยลดปัญหานี้บริหารจัดการทรัพย์สินทางด้านไอที

KODE ENDPOINT®️ ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินทางด้านไอที เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถตรวจสอบแจ้งเตือนข้อมูลสัญา การรับประกันต่าง ๆ สะดวกในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ รวมไปถึงวางแผนในการบริหารจัดการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพการติดตั้งซอฟต์แวร์ใน LAN / WAN

ช่วยลดความซับซ้อนของงานติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในแต่ละสาขา แต่ละพื้นที่ ที่ใช้ระบบเครือข่าย LAN / WAN ด้วยเครื่องมือของ KODE ENDPOINT®️ ที่จะช่วยให้กระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์ระยะไกลเป็นไปโดยอัตโนมัติระบบบริหารจัดการจากศูนย์กลาง

KODE ENDPOINT®️ สามารถช่วยให้การดูแลบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างง่ายดายด้วยการตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผ่านทางหน้าจอของผู้ดูแลระบบ ไม่จำเป็นต้องเดินไปถึงหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา ลดการใช้ทรัพยากรและต้นทุนในการดูแลบำรุงรักษาสนับสนุนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)


เรียนรู้เพิ่มเติม

สนใจ KODE ENDPOINT®️

ใช้งานรุ่นทดลองใช้

พร้อมที่จะใช้ KODE ENDPOINT®️ แล้วหรือยัง? สัมผัสประสบการณ์ตรงผ่านซอฟต์แวร์สำหรับทดลองใช้จากเรา
ทดลองใช้

ติดต่อสอบถาม

ต้องการเริ่มต้นใช้งานโซลูชันจาก KODE ENDPOINT®️ หรือไม่? ติดต่อกับทีมขายของเรา
ติดต่อเรา

เอกสารดาวน์โหลด

รับข้อมูลผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลด