KODE ENDPOINT Management

ธุรกิจ อุตสาหกรรม
ที่เป็นสาขาบริการ หรือสถานีย่อย

สะดวก ง่ายดาย
ในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
ต่างสาขา ต่างพื้นที่ (WAN)

KODE Cloud Computing, Internet of Thing
การบริหารจัดการทรัพยากร IT เป็นไปอย่างไม่เป็นระบบ ทีม IT อาจพบว่ามีความยุ่งเหยิงในการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถทำการอัปเดต ตรวจสอบปัญหา หรือดูแลรักษาทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การไม่มีการจัดการดูแลรักษาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทำให้เกิดความยุ่งเหยิงในการอัปเดตโปรแกรม แก้ไขปัญหา หรือทำการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงอาจส่งผลให้มีการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจพบปัญหาในเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัย
KODE ENDPOINT เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีสาขาบริการหรือสถานีย่อย ความสามารถในการจัดการอุปกรณ์ IT ทำให้การดูแลรักษาระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การทำงานทางไกลเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการ IT ในสถานที่หลายแห่ง KODE ENDPOINT จะช่วยลดความซับซ้อนในการดูแลอุปกรณ์ที่กระจายอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ
การปกป้องระบบจากภัยคุกคามเป็นหน้าที่สำคัญในธุรกิจหรือสถานีย่อย KODE ENDPOINT มีความสามารถในการควบคุมและปกป้องระบบจากการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้อง
ระบบการติดตามและรายงานช่วยให้ผู้ดูแลระบบทราบสถานะของอุปกรณ์และการให้บริการได้อย่างสะดวก การอัปเดตและการทำงานทางไกลยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
Software Deployment | KODE ENDPOINT Management
KODE ENDPOINT เหมาะสำหรับบุคคลหรือทีมงานที่มีความต้องการในการดูแลรักษาระบบ IT อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการทางไอที การดูแลระบบ หรือการจัดการระบบทางไอทีในลักษณะต่าง ๆ

Service Desk Professionals: บุคคลที่ทำงานในศูนย์บริการลูกค้า (service desk) หรือ help desk และมีหน้าที่ในการรับแจ้ง ดูแล และแก้ไขปัญหาทางไอทีของลูกค้า

Remote Workers: พนักงานที่ทำงานระยะไกลที่ต้องการเข้าถึงทรัพยากร IT และระบบภายในของบริษัท

IT Administrators: ผู้ดูแลระบบ IT ที่ต้องการระบบที่ช่วยในการติดตามและบริหารจัดการทรัพยากร IT สามารถใช้ KODE ENDPOINT เพื่อดูแลรักษาระบบ IT ในองค์กร รวมถึงการดูแลรักษาระบบที่กระจายอยู่ หรือดูแลผู้ใช้ สามารถให้บริการสนับสนุนแก้ไขปัญหาและสนับสนุนผู้ใช้จากระยะไกล ทำให้งานดูเป็นระเบียบและประสานงานได้ดีขึ้น พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ

IT Service Managers: ผู้จัดการบริการ IT หรือ IT service managers ที่ต้องการดูแลจัดการทีมให้มีประสิทธิภาพ และมีหน้าที่ควบคุมและดูแลการให้บริการ IT นำเสนอฟังก์ชันที่ครอบคลุมทั้งหมดของ ITSM รวมถึงการจัดการข้อมูลทรัพยากร การติดตามทรัพยากร

Branch Managers or Distributed Teams: ผู้บริหารที่มีสาขาหรือทีมงานที่แยกต่างที่สามารถใช้ KODE ENDPOINT เพื่อควบคุมและดูแลทรัพยากร IT ในทุกที่ทุกเวลา

KODE ENDPOINT มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้กับลักษณะงานที่ต่างกันได้ ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ remote access และการจัดการระบบ IT ในทุกชนิดของธุรกิจหรือองค์กร

BENEFITS

การดูแลรักษาระบบ IT ทางไกล

KODE ENDPOINT ช่วยลดเวลาและความยุ่งยากในการดูแลรักษาระบบ IT ที่ตั้งอยู่ที่สาขาบริการหรือสถานีย่อย โดยทีม IT สามารถเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการจัดการได้ทุกที่ทุกเวลา

การจัดการคำขอบริการภายในองค์กร

KODE ENDPOINT ช่วยในการจัดการคำขอบริการภายในองค์กร รวมถึงคำขอเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ร้องขอทรัพยากร หรือคำขอการซ่อมบำรุง

การสนับสนุนทางไกลสำหรับพนักงานที่ทำงานนอกสถานที่

ช่วยให้พนักงานที่ทำงานนอกสถานที่สามารถใช้งานทรัพยากร IT ของสำนักงานหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการระบบ IT สาขาในพื้นที่ห่างไกล

ธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่เป็นสถานีย่อย ที่มีสาขาในพื้นที่ที่ห่างไกล หรือภูมิภาคที่ต้องการการควบคุมและดูแลระบบระยะไกล

การวิเคราะห์และรายงาน

KODE ENDPOINT มีฟีเจอร์การวิเคราะห์และรายงานที่ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของการให้บริการ การตอบสนองกับคำขอบริการ และปัญหาที่เกิดขึ้น

การควบคุมและการจัดการทรัพยากร IT

สาขาบริการหรือสถานีย่อย จะได้รับประโยชน์จากความสามารถในการควบคุมและจัดการทรัพยากร IT ที่ตั้งอยู่ทางไกล ทำให้สามารถปรับแต่งการตั้งค่าและดูแลรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ KODE ENDPOINT ในธุรกิจ อุตสาหกรรม ที่เป็นสาขาบริการหรือสถานีย่อย จะช่วยในการทำงานระยะไกล การดูแลและบริการลูกค้า และการทำงานร่วมกันทางไกล ทำให้ธุรกิจหรือองค์กรที่เป็นสาขาบริการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

สนใจ KODE ENDPOINT™

ขอการทดลองใช้ฟรี 14 วัน สำหรับธุรกิจของคุณ

ต้องการติดต่อ สอบถาม หรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ KODE ENDPOINT

อ่าน brochure ฉบับล่าสุด ซึ่งเราให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินธุรกิจอย่างปลอดภัยและจากระยะไกล