Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

คำถามที่พบบ่อย

ชุดคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KODE ENDPOINT
ตอบคำถามที่คุณอาจสงสัยเกี่ยวกับ KODE ENDPOINT

ทั่วไป
KODE ENDPOINT คือซอฟต์แวร์อะไร?

KODE ENDPOINT เป็นซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กร ช่วยในการบำรุงรักษาและจัดการงานด้านไอทีแบบครบวงจร พัฒนาขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนในการจัดการงานด้านไอทีและการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กรของคุณ

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย KODE ENDPOINT®️ ได้ ที่นี่!

ซอฟต์แวร์ KODE ENDPOINT ประกอบด้วยกี่ส่วน? อะไรบ้าง?

ซอฟต์แวร์ KODE ENDPOINT เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กร มีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. KODE Server ไม่ต้องติดตั้ง เนื่องจากมีบริการให้อยู่แล้วเป็นแบบ Cloud Computing
2. KODE Client ติดตั้งได้ทั้งที่เครื่อง Server และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
3. KODE Console สามารถg-hkใช้งานได้ผ่าน Web Blowser 

ซอฟต์แวร์ KODE ENDPOINT มีกี่รุ่น? รุ่นใดบ้าง?

KODE ENDPOINT มี 3 รุ่น ได้แก่

1. KODE ENDPOINT รุ่น STARTER Edition
2. KODE ENDPOINT รุ่น BASIC Edition
3. KODE ENDPOINT รุ่น PRO Edition

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง KODE ENDPOINT แต่ละรุ่น?
คุณสมบัติบางประการ เช่น การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน, การใช้งานฟังก์ชันบริหารจัดการทรัพย์สินทางด้านไอที, การกำหนดนโยบายการใช้งาน, การกำหนดรูปแบบรายงาน เป็นต้น
การใช้งานเบื้องต้น
ความต้องการของระบบที่ใช้สำหรับติดตั้ง KODE ENDPOINT™ ?

ความต้องการของระบบที่ใช้สำหรับติดตั้ง

สำหรับเครื่อง KODE Console

  • Windows Server 2012 or newer, Windows 10 (including 64-bit)
  • Intel XEON E3 Series / 6th Gen Core i5
  • 8 GB RAM
  • 1024 MB HDD

สำหรับเครื่อง KODE Client

  • Windows 7 or newer (including 64-bit)
  • 2 GB RAM
  • Intel Pentium 4, Intel Core or AMD Athlon
  • 100 MB HDD

สามารถเลือกใช้งานและติดตั้ง KODE Server ในลักษณะใดได้บ้าง?

สามารถเลือกใช้งานและติดตั้ง KODE Server ได้ 2 รูปแบบ คือ

1. Physical Server ของลูกค้า ซึ่งติดตั้งและดูแลเอง
2. Cloud Server ผู้ขายติดตั้งและดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานตาม License
สามารถติดตั้ง KODE Console ได้กี่เครื่อง?
สามารถติดตั้ง KODE Console ได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง
จะต้องติดตั้ง KODE Console ไว้ที่ใด (เครื่อง SERVER หรือ เครื่อง CLIENT) ?
สามารถติดตั้ง KODE Console ได้ทั้งที่เครื่อง Server และเครื่อง Client
สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ ที่ต่ำกว่าสเปคขั้นต่ำที่กำหนดไว้ได้หรือไม่?
สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ ที่ต่ำกว่าสเปคขั้นต่ำที่กำหนดได้ แต่จะใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างไม่ครบถ้วนเต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงการแสดงผลข้อมูลที่ลดน้อยลง
สิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์
ต้องทำอย่างไรในการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ KODE ENDPOINT™?
ใช้ product key ที่ได้รับจากเอกสาร Hard Copy เพื่อกรอกลงไปยังเมนู License ที่หน้า Console
หาก License หมดอายุ จะเป็นอย่างไร?
เมื่อ License หมดอายุ ตัวซอฟต์แวร์จะถูกจำกัดความสามารถในการใช้งาน ซึ่งข้อมูลรายละเอียดของเครื่องคอมฯ ที่เคยทำการ เชื่อมต่อข้อมูลกับทาง Server จะยังคงอยู่ แต่การแสดงผลที่หน้า Console จะถูกจำกัดจำนวนการแสดงผลการทำงานที่ 5 เครื่องเท่านั้น
เมื่อทำการต่อ License จำเป็นต้องลงโปรแกรม Agent ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย อีกรอบหรือไม่?
ไม่จำเป็น โดยตัวซอฟต์แวร์จะเปิดการใช้งานเต็มรูปแบบอีกครั้ง ข้อมูลรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ที่เคยทำการเชื่อมต่อข้อมูลกับทาง Server จะกลับมาแสดงผลได้ตามจำนวนของ License ที่ทำการต่ออายุ
ต้องทำอย่างไร หากไม่สามารถติดตั้งโปรแกรม หรือ Activate license ได้?

ติดต่อ

อีเมล์ : support@kodeendpoint.com
โทร (+66)2 931 6399
ไลน์ : @KODETHAILAND
เฟซบุ๊ค : KODE IT Clients Management
การใช้งาน
ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่านเริ่มต้น (Password) ของ KODE ENDPOINT™ สามารถดูได้จากที่ใด?
ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่านเริ่มต้น (Password) ของ KODE ENDPOINT™ สามารถดูได้จากในแผ่นซอฟต์แวร์ หรือภายในปก DVD
KODE Console สามารถใช้งาน Login พร้อมกันได้กี่เครื่อง?
ไม่จำกัดจำนวน ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของ User ที่ทำการสร้างขึ้นมา
การแจ้งเตือนแถบสีสถานะต่างๆ บน Dashboard จะแจ้งเตือนเมื่อใด?

การแจ้งเตือนบน Dashboard ถึงแถบสีสถานะต่างๆ จะแจ้งเตือนเมื่อ

สีส้ม เมื่อมีการทำงานของ Hardware สูงเกิน 60%
สีแดง เมื่อมีการทำงานของ Hardware สูงเกิน 90%
ต้องทำอย่างไรหากต้องการเพิ่มซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำหรับติดตั้ง ลงไปในรายการ?

การเพิ่มซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำหรับติดตั้ง ลงไปในรายการ สามารถทำได้โดย

1. ผู้ใช้สามารถเพิ่มตัวซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม และสร้าง Command สำหรับติดตั้งได้ด้วยตัวเอง
2. แจ้งความต้องการมายังผู้ให้บริการ เพื่ออัพเดทรายการ ในกรณีที่ใช้ Cloud Server
การใช้งานฟังก์ชั่นควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากระยะไกล (Remote Desktop) เพื่อเข้าควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่อยู่คนละเครือข่าย ต้องทำอย่างไร?
ใช้ฟังก์ชัน Remote Desktop ที่หน้า Console เพื่อทำการเชื่อมต่อ
ไฟล์ที่ทำการส่งจากเครื่อง Console (เมนู Send File) จะไปอยู่ที่ใดของเครื่องลูกข่าย?
C:Downloads ที่เครื่องปลายทาง

กรุณาส่งข้อความอีเมล์ถึงเราหากคุณมีคำถามใด ๆ ที่ยังไม่ได้รับคำตอบ

ช่วยเหลือ

ข้อตกลงและนโยบาย

ลดภาระงานดูแล บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

รองรับ Cloud Computing ใช้งานสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา
สนับสนุน Work from Home & Social Distancing


ทดลองใช้