Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Best Optimized

Client Management Solution

โซลูชั่นจาก KODE ENDPOINT

Cloud Computing

Cloud Computing

Cloud Computing ของ KODE ENDPOINT®️ ถูกพัฒนาเพื่อรองรับและเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด Internet Of Thing - IoT ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะที่จะช่วยเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในอค์กรของท่านถึงกันอย่างชาญฉลาด ผ่านการควบคุมดูแลจากส่วนกลาง ช่วยให้การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ในแต่ละพื้นที่ แต่ละสาขา

Remote Monitoring And Control

Remote Monitoring And Control

KODE ENDPOINT®️ จะแสดงภาพรวมและควบคุมดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในองค์กร สะดวกต่อการเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา ช่วยลดความล่าช้าในการดูแลแก้ไขปัญหา ลดต้นทุนค่าจ่าย เวลา แรงงาน ในการบำรุงรักษาและบริหารจัดการ ลดความเสี่ยงของระบบด้วยการจัดการที่เป็นหนึ่งเดียว

Software Deployment

Software Deployment

KODE ENDPOINT®️ จะช่วยลด Manual Processes ลดเวลา และลดการสิ้นเปลืองแรงงาน ด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่องหรือทั้งหมดภายในเครือข่าย พร้อมกันจากส่วนกลาง ช่วยให้ผู้ดูแลระบบกระจายซอฟต์แวร์โดยไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่หน้าเครื่องเป้าหมายด้วยตนเอง ช่วยลดการสิ้นเปลืองแรงงานและเวลาได้เป็นอย่างมาก

IT Asset Management

IT Asset Management

การจัดการสินทรัพย์ไอที ด้วย KODE ENDPOINT®️ จะช่วยในการระบุ ค้นหา ตรวจสอบ และจัดการทรัพย์สินไอทีขององค์กรทั้งหมดที่มีอยู่ในเครือข่าย ในมุมมองแบบรวมศูนย์ ช่วยให้คุณตัดสินใจในการจัดหาสินทรัพย์ใหม่เพื่อทดแทนของเดิมหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพจากเดิม ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องการได้ดีขึ้น

KODE ENDPOINT ช่วยอะไร!?

กำหนดค่าจากส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพ

ลดความล่าช้าในการดูแลแก้ไขปัญหา ลดต้นทุนค่าจ่าย เวลา แรงงาน ในการบำรุงรักษาและบริหารจัดการ กำหนดค่าและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดได้อย่างสะดวกสบาย ลดความเสี่ยงของระบบด้วยการจัดการที่เป็นหนึ่งเดียว

เทมเพลตแอปพลิเคชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ในการติดตั้งแอพพลิเคชั่น คุณต้องสร้างแพ็คเกจซอฟต์แวร์ก่อนซึ่งอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก KODE ENDPOINT มีเทมเพลตแอปพลิเคชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า พร้อมด้วยสวิตช์ติดตั้ง/ถอนการติดตั้ง ซึ่งสามารถใช้สร้างแพ็คเกจได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาและทำให้ขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

บริหารจัดการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

อัปเดตข้อมูลล่าสุดและดูข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พร้อมกับเมตริกที่เกี่ยวข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดในเครือข่ายของคุณ ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับ สินทรัพย์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งจะนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น

ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ เรามีการจัดการทรัพยากรด้าน IT เกือบทั้งหมด ตั้งแต่ Hardware, การวางโครงสร้างพื้นฐาน ไปจนถึงการดูแลระบบต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่าท่านจะมีสิ่งที่ต้องกังวลน้อยลง

สนับสนุนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

สนใจ KODE ENDPOINT®️

ใช้งานรุ่นทดลองใช้

พร้อมที่จะใช้ KODE ENDPOINT แล้วหรือยัง? สัมผัสประสบการณ์ตรงผ่านซอฟต์แวร์สำหรับทดลองใช้จากเรา

ติดต่อสอบถาม

ต้องการเริ่มต้นใช้งานโซลูชันจาก KODE ENDPOINT หรือไม่? ติดต่อกับทีมขายของเรา

เอกสารดาวน์โหลด

รับข้อมูลผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์