KODE ENDPOINT Management

เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร?

บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด (ธนสาร เทรดดิ้ง (2003) เดิม) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2546 เพื่อดำเนินธุรกิจ การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีโซลูชั่นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร อาทิ ระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย ระบบสำรองข้อมูล ระบบความปลอดภัยข้อมูล ระบบกล้องวงจรปิด ระบบจอภาพประชาสัมพันธ์ดิจิตอล ระบบซอฟแวร์ตามความต้องการสำหรับองค์กร (Customized Business Software) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

ปี พ.ศ. 2558 ได้มีการขยายกิจการและเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง (2003) จำกัด เป็น บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อรองรับการขยายตลาดทั้งใน และต่างประเทศ และเพื่อการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย บริษัทฯ มี Partner ชั้นนำระดับโลกที่สนับสนุนการให้บริการ อาทิ HP, DELL, CISCO, RICOH, SAMSUNG MICROSOFT, SYMANTEC, INTERNET SOLUTION & SERVICE PROVIDER เป็นต้น นอกจากนี้เรายังมีทีมงานคุณภาพ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ในการบริการลูกค้ามากกว่า 15 ปี สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าได้อย่างดี

ต่อมาปี 2561 บริษัทได้ต่อยอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาและผู้พัฒนาระบบ โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองภายใต้ Brand KODE ENDPOINT เพราะมองเห็นช่องว่างในตลอด เนื่องจากซอฟแวร์ส่วนมากมาจากต่างประเทศไม่เหมาะกับการใช้งานขององค์กรไทย หรือแม้แต่ซอฟแวร์ของคนไทยเองที่มีมาหลายปี มีเมนูเยอะซับซ้อนและเกินความจำเป็นทำให้ใช้งานยาก รวมถึงต้องการแก้ปัญหาของลูกค้าลูกค้าองค์กรในการจัดการคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์ KODE ENDPOINT ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งองค์กรที่มีคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจำนวนมาก หลายสาขา หลายฝ่าย หรือเจ้าหน้าที่ไอทีน้อย KODE ENDPOINT มีคุณสมบัติทั้งการบำรุงรักษา การแจ้งซ่อม ติดตามงานซ่อม โดยการซ่อมเครื่องจากระยะไกล การแสดงแผนผังตำแหน่งเครื่องหรืออุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีปัญหากับหลายหน่วยงานที่หาอุปกรณ์ไม่เจอว่าอยู่ที่ไหน คุณสมบัติสำคัญเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม KODE ENDPOINT ผู้ปฏิบัติงานทั้งฝ่ายไอที หรือแม้แต่ฝ่ายบริหาร ก็สามารถออกรายงานนำเสนอผู้บริหารได้ในแง่มุมต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจทั้งด้านการจัดการ และการวางแผนงานอีกด้วย

KODE®️ คืออะไร?
KODEFIX คือผู้ให้บริการแก้ไขปัญหา และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Online Service โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นมืออาชีพ ให้กับผู้ใช้งานในทุกระดับทั้งส่วนบุคคล และระดับองค์กร บริหารโดยบริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ KODEFIX พร้อมให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทำให้ทุกปัญหากลายเป็นเรื่องง่าย และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว KODEFIX เราคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า นอกจากในเรื่องของการแก้ปัญหาให้ใช้งานอย่างทันท่วงทีแล้ว ความสะดวก และค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลยังเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงความปลอดภัยและไว้ใจได้จากการบริการ จึงนำไปสู่การให้บริการแบบ Online Service เพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาหรือได้

ทั้งนี้เราใช้ Platform KODE ENDPOINT ในการให้บริการลูกค้าซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์ในด้านการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง เราเก็บข้อมูลปัญหาของลูกค้าจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงที่พบเจอมาด้วยตัวเอง มาเป็นต้นคิดและแนวความคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อตอบสร้างความต้องการใช้งานและแก้ปัญหาของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ โดยพื้นฐานต้องมีความง่ายในการใช้งาน ไม่ซับซ้อน และใช้แก้ปัญหาการทำงาน ลดการใช้ทรัพยากรลง เช่น ค่าใช้จ่าย เวลา แรงงานคน ซึ่งมีอยู่จำกัด อีกทั้งต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้งาน และองค์กรได้จริง

เราหวังว่าความตั้งใจในการให้บริการของเราทั้ง KODEFIX รวมถึง Platform KODE ENDPOINT จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ และเราจะมีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดเพื่อให้ทั่วถึงกับความต้องการในทุกพื้นที่ และคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งไม่เคยหยุดมาให้บริการลูกค้าต่อไป

เราตระหนักว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้และประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มีความสำคัญสำหรับการเติบโตขององค์กรและอุตสาหกรรมในอนาคต
ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราจะนำเสนอบริการชั้นนำ ที่สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรอย่างแท้จริง
บริการที่จะทำให้องค์กรของคุณมีประสิทธิผลและเติบโตมากขึ้น
และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีคุณค่าและลดค่าใช้จ่ายพื้นฐานได้

ประสบการณ์และผลงานสำคัญ

บริษัทมีนโยบายในการบริการลูกค้าเป็นสำคัญ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ความชำนาญและเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยบริษัทได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ หลายหน่วยงาน อาทิเช่น