Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร?

บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด (ธนสาร เทรดดิ้ง (2003) เดิม) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2546 เพื่อดำเนินธุรกิจ การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีโซลูชั่นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร อาทิ ระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย ระบบสำรองข้อมูล ระบบความปลอดภัยข้อมูล ระบบกล้องวงจรปิด ระบบจอภาพประชาสัมพันธ์ดิจิตอล ระบบซอฟแวร์ตามความต้องการสำหรับองค์กร (Customized Business Software) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

ปี พ.ศ. 2558 ได้มีการขยายกิจการและเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง (2003) จำกัด เป็น บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อรองรับการขยายตลาดทั้งใน และต่างประเทศ และเพื่อการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย บริษัทฯ มี Partner ชั้นนำระดับโลกที่สนับสนุนการให้บริการ อาทิ HP, DELL, CISCO, RICOH, SAMSUNG MICROSOFT, SYMANTEC, INTERNET SOLUTION & SERVICE PROVIDER เป็นต้น นอกจากนี้เรายังมีทีมงานคุณภาพ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ในการบริการลูกค้ามากกว่า 15 ปี สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าได้อย่างดี

ต่อมาปี 2561 บริษัทได้ต่อยอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาและผู้พัฒนาระบบ โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองภายใต้ Brand KODE ENDPOINT เพราะมองเห็นช่องว่างในตลอด เนื่องจากซอฟแวร์ส่วนมากมาจากต่างประเทศไม่เหมาะกับการใช้งานขององค์กรไทย หรือแม้แต่ซอฟแวร์ของคนไทยเองที่มีมาหลายปี มีเมนูเยอะซับซ้อนและเกินความจำเป็นทำให้ใช้งานยาก รวมถึงต้องการแก้ปัญหาของลูกค้าลูกค้าองค์กรในการจัดการคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์ KODE ENDPOINT ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งองค์กรที่มีคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจำนวนมาก หลายสาขา หลายฝ่าย หรือเจ้าหน้าที่ไอทีน้อย KODE ENDPOINT มีคุณสมบัติทั้งการบำรุงรักษา การแจ้งซ่อม ติดตามงานซ่อม โดยการซ่อมเครื่องจากระยะไกล การแสดงแผนผังตำแหน่งเครื่องหรืออุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีปัญหากับหลายหน่วยงานที่หาอุปกรณ์ไม่เจอว่าอยู่ที่ไหน คุณสมบัติสำคัญเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม KODE ENDPOINT ผู้ปฏิบัติงานทั้งฝ่ายไอที หรือแม้แต่ฝ่ายบริหาร ก็สามารถออกรายงานนำเสนอผู้บริหารได้ในแง่มุมต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจทั้งด้านการจัดการ และการวางแผนงานอีกด้วย

KODE®️ คืออะไร?

KODEFIX คือผู้ให้บริการแก้ไขปัญหา และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Online Service โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นมืออาชีพ ให้กับผู้ใช้งานในทุกระดับทั้งส่วนบุคคล และระดับองค์กร บริหารโดยบริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ KODEFIX พร้อมให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทำให้ทุกปัญหากลายเป็นเรื่องง่าย และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว KODEFIX เราคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า นอกจากในเรื่องของการแก้ปัญหาให้ใช้งานอย่างทันท่วงทีแล้ว ความสะดวก และค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลยังเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงความปลอดภัยและไว้ใจได้จากการบริการ จึงนำไปสู่การให้บริการแบบ Online Service เพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาหรือได้

ทั้งนี้เราใช้ Platform KODE ENDPOINT ในการให้บริการลูกค้าซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์ในด้านการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง เราเก็บข้อมูลปัญหาของลูกค้าจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงที่พบเจอมาด้วยตัวเอง มาเป็นต้นคิดและแนวความคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อตอบสร้างความต้องการใช้งานและแก้ปัญหาของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ โดยพื้นฐานต้องมีความง่ายในการใช้งาน ไม่ซับซ้อน และใช้แก้ปัญหาการทำงาน ลดการใช้ทรัพยากรลง เช่น ค่าใช้จ่าย เวลา แรงงานคน ซึ่งมีอยู่จำกัด อีกทั้งต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้งาน และองค์กรได้จริง

เราหวังว่าความตั้งใจในการให้บริการของเราทั้ง KODEFIX รวมถึง Platform KODE ENDPOINT จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ และเราจะมีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดเพื่อให้ทั่วถึงกับความต้องการในทุกพื้นที่ และคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งไม่เคยหยุดมาให้บริการลูกค้าต่อไป

ช่วยเหลือ

ข้อตกลงและนโยบาย

เราตระหนักว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้และประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มีความสำคัญสำหรับการเติบโตขององค์กรและอุตสาหกรรมในอนาคต
ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราจะนำเสนอบริการชั้นนำ ที่สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรอย่างแท้จริง
บริการที่จะทำให้องค์กรของคุณมีประสิทธิผลและเติบโตมากขึ้น
และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีคุณค่าและลดค่าใช้จ่ายพื้นฐานได้

Computer Hardware Software

and Peripheral Solutions

เราให้บริการให้คำปรึกษาในการจัดหา และติดตั้ง Personal Computer, Laptop, Software ผลิตภัณฑ์ต่อพ่วงอื่นๆ และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้อย่างเหมาะสมมีความสำคัญกับการบริหารเพื่อพัฒนาองค์กร เราบริการโดยยึดหลักของการใช้งานร่วมกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสูงสุด และยังคำนึงถึงการใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอย่างคุ้มค่าภายใต้งบประมาณ ลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

Software

and Application

เราให้บริการทางด้านออกแบบจัดหาพัฒนา และติดตั้ง Software ทั่วไปรวมไปถึง Software ที่มีลักษณะงานที่เป็นแบบเฉพาะของตนเองและไม่สามารถนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ได้ เพื่อตรวจสอบข้อมูล เก็บข้อมูล แสดงผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการ (Customized Software) รวมทั้งบริการจัดหาอุปกรณ์และ Application ที่เกี่ยวข้องพร้อมงานติดตั้งทั้งหมด

Enterprise Solutions

เราให้บริการให้คำปรึกษาในการจัดหา และติดตั้ง Personal Computer, Laptop, Software ผลิตภัณฑ์ต่อพ่วงอื่นๆ และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้อย่างเหมาะสมมีความสำคัญกับการบริหารเพื่อพัฒนาองค์กร เราบริการโดยยึดหลักของการใช้งานร่วมกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสูงสุด และยังคำนึงถึงการใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอย่างคุ้มค่าภายใต้งบประมาณ ลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 • ระบบห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (War Room)
 • ระบบห้องประชุมทางไกล (Video Conference Room)
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server System)
 • ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Client Computer and Peripheral)
 • ระบบซอฟแวร์ตามความต้องการ (Customized Software)
 • ระบบเครือข่าย (Network System)
 • ระบบห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center System)
 • ระบบสำรองข้อมูล (Backup System)
 • ระบบความปลอดภัยข้อมูล (Data Security System)
 • ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System)
 • ระบบจอภาพประชาสัมพันธ์ดิจิตอล (Digital Display System)
 • ระบบสารสนเทศอื่น ๆ ตามความต้องการ อาทิ เช่น ระบบการลงเวลา ระบบลาปฏิบัติงานออนไลน์ การออกแบบและพัฒนาเวปไซต์ และบริการให้เช่าพื้นที่ (Web Development and Hosting)


Maintenance Solutions

เราให้บริการทางด้านออกแบบ จัดหา และติดตั้ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเหมาะสมและจำเป็นสำหรับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐ และเอกชน ตามนโยบายขององค์กร โดยโซลูชั่นที่เลือกใช้สามารถแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการยกระดับขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ภายใต้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ทั้งนี้สามารถใช้การออกแบบแบบควบรวมระบบ หรือแต่ละระบบสามารถแยกจากกันได้ ประกอบด้วย

 • ระบบห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (War Room)
 • ระบบห้องประชุมทางไกล (Video Conference Room)
 • ระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server System)
 • ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Client Computer and Peripheral)
 • ระบบซอฟแวร์ตามความต้องการ (Customized Software)
 • ระบบเครือข่าย (Network System)
 • ระบบห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center System)
 • ระบบสำรองข้อมูล (Backup System)
 • ระบบความปลอดภัยข้อมูล (Data Security System)
 • ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System)
 • ระบบจอภาพประชาสัมพันธ์ดิจิตอล (Digital Display System)
 • ระบบสารสนเทศอื่น ๆ ตามความต้องการ อาทิ เช่น ระบบการลงเวลา ระบบลาปฏิบัติงานออนไลน์ การออกแบบและพัฒนาเวปไซต์ และบริการให้เช่าพื้นที่ (Web Development and Hosting)

ประสบการณ์และผลงานสำคัญ

บริษัทมีนโยบายในการบริการลูกค้าเป็นสำคัญ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ความชำนาญและเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยบริษัทได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ หลายหน่วยงาน อาทิเช่น

โครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ความสำคัญคือเป็นงานที่ช่วยเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของลูกค้าจากการทำบัญชี และการเงินแบบทำมือ ไปสู่การทำงานโดยใช้ระบบฯ เพื่อช่วยแก้ไขและลดปัญหาการทำงานแบบเดิม เช่น ลดเวลาการทำงานและอัพเดตเป็นปัจจุบัน การสืบค้นข้อมูล การหาจุดปัญหาต่างๆ ทางการเงินและบัญชีได้งาน ลดปัญหาด้านการจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น

โครงการขายและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ความสำคัญคือเป็นงานที่บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นมาตรฐานให้กับภาครัฐ ใช้งานได้นาน

โครงการจัดหาครุภัณฑ์และติดตั้งระบบศูนย์ปฏิบัติการ (War Room)

ความสำคัญคือเป็นงานที่ลูกค้าเป็นประโยชน์ในการประชุมทางไกลเพื่อตัดสินใจวาระต่างๆ ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงาน ทั้งภายในหน่วยงานเอง หรือ ระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวง หรือระหว่างกระทรวงได้

โครงการพัฒนาระบบบัญชีและระบบการเงินกองทุนคนพิการฯ

ความสำคัญคือเป็นงานที่ช่วยเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของลูกค้าจากการทำบัญชี และการเงินแบบทำมือ ไปสู่การทำงานโดยใช้ระบบฯ เพื่อช่วยแก้ไขและลดปัญหาการทำงานแบบเดิม เช่น ลดเวลาการทำงานและอัพเดตเป็นปัจจุบัน การสืบค้นข้อมูล การหาจุดปัญหาต่างๆ ทางการเงินและบัญชีได้งาน ลดปัญหาด้านการจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น


ลดภาระงานดูแล บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

รองรับ Cloud Computing ใช้งานสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา
สนับสนุน Work from Home & Social Distancing


ทดลองใช้