Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

หน่วยงานภาครัฐ

เห็นภาพ ออกรายงานรวดเร็ว
ติดตามทุกแง่มุม ด้วยความปลอดภัยสูงสุด

แอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายที่สุด

ปลอดภัย เชื่อถือได้

เมื่อการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐติดขัดเกิดปัญหา เพื่อให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย จากทุกที่ทุกเวลา KODE ENDPOINT®️ ช่วยให้หน่วยงานฯ กระจายกำลังเจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ความปลอดภัยของระบบที่ได้มาตรฐานจะช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยทางไซเบอร์

ซอฟต์แวร์ KODE ENDPOINT®️ สามารถนำมาใช้ได้กับทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะกับลักษณะการทำงานของหน่วยงานราชการที่มีเจ้าหน้าที่ไอทีไม่เพียงพอ การดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเป็นไปได้อย่างไม่ทั่วถึง ให้ซอฟต์แวร์ KODE ENDPOINT®️ เป็นตัวช่วยในการทำงาน ให้การดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายง่ายขึ้น ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพในกับการทำงานของผู้ดูแลระบบ และบุคลากรผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

ลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรในการทำงาน

การอัปเดตแพตช์ ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ หรือการกำหนดค่าความปลอดภัยให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในแต่ละฝ่าย แต่ละหน่วยงาน หรือแต่ละสาขาขององค์กร สามารถทำได้จากส่วนกลางโดยไม่ต้องเสียทรัพยากรบุคคล หรือเวลา ในการไปที่แต่ละเครื่องเหมือนเคย การบริหารจัดการจากระยะไกลจะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น นอกจากนี้ KODE ENDPOINT®️ ยังมีฟังก์ชั่น ServiceDesk ที่จะช่วยสนับสนุนงานบำรุงรักษาของเจ้าหน้าที่ไอทีให้สะดวกและง่ายึ้น

ใช้ได้กับทุกความต้องการของหน่วยงาน

การตรวจสอบที่รวดเร็วและแม่นยำเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ซอฟต์แวร์ KODE ENDPOINT®️ สามารถตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันทีช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงปัญหาได้ตรงจุดและแก้ไขได้อย่างเร็ว ช่วยให้การทำงานราบรื่น ป้องกันผลกระทบแก่ผู้ที่มาใช้บริการ รวมไปถึงความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาลอีกด้วย

หน่วยงานของคุณ จะได้ประโยชน์ยังไง!?

กำหนดมาตรการความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

KODE ENDPOINT®️ ช่วยให้การใช้งานคอมพิวเตอร์มีความปลอดภัย ป้องกันปัญหาจากการใช้งานที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์รวมไปถึงข้อมูลที่เป็นความลับของหน่วยงาน ด้วยการกำหนด Policy มาตรการความปลอดภัยและการใช้งานให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

ติดตามสถานะการทำงาน

KODE ENDPOINT®️ สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้การดูแลแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ลดความเสี่ยงจากการหยุดทำงานของระบบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการให้บริการ

บริหารจัดการทรัพย์สินทางด้านไอที

KODE ENDPOINT®️ ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินทางด้านไอที เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถตรวจสอบแจ้งเตือนข้อมูลสัญา การรับประกันต่าง ๆ สะดวกในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ รวมไปถึงวางแผนในการบริหารจัดการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบแจ้งซ่อมและติดตามงานซ่อม

KODE ENDPOINT®️ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้งานคุณสมบัติการแจ้งซ่อมรวมไปถึงการติดตามสถานะงานซ่อม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรดเร็ว และการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ระบบบริหารจัดการจากศูนย์กลาง

KODE ENDPOINT®️ สามารถช่วยให้การดูแลบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างง่ายดายด้วยการตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผ่านทางหน้าจอของผู้ดูแลระบบ ไม่จำเป็นต้องเดินไปถึงหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา ลดการใช้ทรัพยากรและต้นทุนในการดูแลบำรุงรักษา

สนับสนุนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

สนใจ KODE ENDPOINT®️

ใช้งานรุ่นทดลองใช้

พร้อมที่จะใช้ KODE ENDPOINT®️ แล้วหรือยัง? สัมผัสประสบการณ์ตรงผ่านซอฟต์แวร์สำหรับทดลองใช้จากเรา

ติดต่อสอบถาม

ต้องการเริ่มต้นใช้งานโซลูชันจาก KODE ENDPOINT®️ หรือไม่? ติดต่อกับทีมขายของเรา

เอกสารดาวน์โหลด

รับข้อมูลผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์