สถาบันการศึกษา

ควบคุมภาพรวมของระบบไอทีได้ทั้งหมด ไม่ต้องวิ่งวุ่นเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ไปทีละเครื่อง ช่วยประหยัดเวลาได้มหาศาล

KODE ENDPOINT ช่วยควบคุมภาพรวมระบบไอทีของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาได้ทั้งหมด ไม่ต้องวิ่งวุ่นเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ไปทีละเครื่อง ช่วยประหยัดเวลาได้มหาศาล