KODE ENDPOINT Management

ข่าวสาร และบทความ

บริการคลาวด์ แบบ Infrastructure as a service (IaaS) คืออะไร?

ดังที่ท่านอาจเคยได้ทราบกันมาบ้างแล้วว่า ได้มีการแบ่งการประมวลผลแบบคลาวด์ ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. IaaS (Infrastructure as a Service) ซึ่งเหมาะสำหรับบริหารจัดการตั้งแต่ระดับ Infrastructure ขึ้นไป 2. Paas (Platform as a Service) จะสามารถบริหารจัดการในระดับ Application Container โดยมักจะถูกใช้งานร่วมกับ Database Service นิยมเรียกว่า DaaS (Database as a Service) จากบริการในปัจจุบันจะเห็นว่ามันคือการเอา Application Server มาให้บริการอยู่บนการประมวลผลแบบคลาวด์นั่นเอง และสุดท้าย 3. SaaS (Software as a Service) จะเป็นบริการประเภทที่ผู้ใช้งานไม่ต้องสนใจสิ่งใดเลย ไม่ว่าเป็น Infrastructure, Server, Network แม้กระทั่งในระดับ Application Container และ Database Service แต่จะสนใจเพียงแค่ตัว Application ว่าทำงานได้ตรงตามความต้องการ รองรับตามจำนวนผู้ใช้งาน และมีความทนทานต่อเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติได้

รายการ

บริการคลาวด์ แบบ Infrastructure as a service (IaaS) เป็นบริการคลาวด์ที่เหมาะกับสายงาน Operation หรือสำหรับองค์กรที่ไม่ต้องการลงทุนทางด้าน Hardware ให้บริการครอบคลุมเฉพาะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวณผล (processing unit) , เครือข่ายข้อมูล (network) , ระบบเก็บข้อมูล (storage) หรือพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ (hosting) เป็นต้น ซึ่งผู้ให้บริการจะรับผิดชอบดูแลให้ โดยที่ผู้ใช้บริการ IaaS ไม่ต้องลงทุนสิ่งเหล่านี้เอง ช่วยให้ลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบเองได้ ผู้ใช้บริการ IaaS จะมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบไอที สามารถเลือกใช้ระบบคลาวด์ได้อย่างเหมาะสม ปรับขยายหรือลดขนาดได้ตามความต้องการหรือนโยบายขององค์กร

ระบบคลาวด์แบบ IaaS สามารถเลือกทรัพยากร (Resource) ที่ต้องการตามความต้องการได้ ช่วยให้เราจ่ายเฉพาะสิ่งที่เราใช้ และยังช่วยให้เราหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนของการซื้อและจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราเองและโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลอื่นๆ ทรัพยากรแต่ละรายการจะถูกนําเสนอเป็นส่วนประกอบบริการแยกต่างหาก และเราต้องเช่าทรัพยากรเฉพาะตามเท่าที่เราต้องการ โดยผู้ให้บริการการประมวลผลระบบคลาวด์แบบ IaaS เช่น Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Compute Engine จะจัดการโครงสร้างพื้นฐานของระบบให้ ในขณะที่เราต้องติดตั้ง กําหนดค่า และจัดการซอฟต์แวร์ของเราเอง เช่น ระบบปฏิบัติการ (Windows) และแอปพลิเคชันที่จำเป็นเอง

ธุรกิจหรืองานที่เหมาะกับการใช้งานระบบคลาวด์แบบ IaaS

ก่อนจะพูดถึงรูปแบบของบริการ Cloud Computing ในแบบต่าง ๆ เรามาดูรูปแบบของ On-premise System กันก่อน เพื่อที่จะแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่าง On-premise และ Cloud Computing ได้ชัดเจนขึ้น ว่าทำไม Cloud Computing ถึงมีบทบาทมาก ทั้งการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานในองค์กร

งานพัฒนาและทดสอบระบบหรือโปรแกรม

โดยทีมพัฒนาสามารถตั้งค่าและปรับเปลี่ยนการทดสอบและการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วทําให้แอปพลิเคชันใหม่ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น เพราะระบบคลาวด์แบบ IaaS สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วในการปรับขนาดของทรัพยากรที่ใช้งานของการทดสอบและพัฒนา

การทำเว็บโฮสติ้ง
การเรียกใช้เว็บไซต์โดยใช้ระบบคลาวด์แบบ IaaS เราสามารถปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่เว็บไซต์ต้องใช้งานรวมถึงมั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของเราสามารถออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และโอกาสที่เว็บไซต์ของเราจะล่มนั้นมีโอกาสน้อยมาก แต่อาจจะมีราคาแพงกว่าเว็บโฮสติ้งแบบดั้งเดิม
ทำเป็นที่เก็บข้อมูล การสํารองข้อมูล และการกู้คืน
บางองค์กรพยายามลดค่าใช้จ่ายในด้านการจัดเก็บข้อมูล ระบบคลาวด์แบบ IaaS จึงมีประโยชน์สําหรับการจัดการความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขององค์กร นอกจากนี้ยังสามารถทําให้การวางแผนการจัดการระบบสํารองข้อมูลและการกู้คืนได้ง่ายขึ้น
การใช้งาน Web Application
ระบบคลาวด์แบบ IaaS มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสนับสนุนเว็บแอพรวมถึงที่เก็บข้อมูล และแอปพลิเคชันและระบบเครือข่าย องค์กรสามารถใช้งานเว็บแอปบน ระบบคลาวด์แบบ IaaS ได้อย่างรวดเร็วและปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างง่ายดายเมื่อความต้องการทรัพยากรของแอพไม่เพียงพอหรือต้องการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
งานที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง
โดยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรหรือการคํานวณนับล้าน ยกตัวอย่างเช่นการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศ การสร้างแบบจําลองทางการเงินและการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data
ระบบคลาวด์แบบ IaaS สามารถกำหนดทรัพยากรและการตั้งค่าต่างๆ ให้เหมาะกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ และยังช่วยลดต้นทุนในการซื้อเครื่อง Server มาใช้งานด้วย

ข้อดีของระบบคลาวด์แบบ IaaS

 • ลดค่าใช้จ่ายด้านและลดต้นทุนเนื่องจากเราไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่อง Server, Storage และระบบ Network ระบบคลาวด์แบบ IaaS จึงเป็นตัวเลือกที่ประหยัดสําหรับการใช้งาน
 • มีระบบความปลอดภัยที่ดีของข้อมูลและยังพร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงในกรณีปกติ
 • สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว การย้ายไปสู่เพลตฟอร์มหรือบริการอื่นทำได้โดยง่าย
 • ตอบสนองต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนไปได้รวดเร็วขึ้น IaaS ช่วยให้เราสามารถขยายทรัพยากรเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสําหรับแอปพลิเคชั่นของเราโดยปรับขึ้นลงได้ตามความต้องการ
 • สามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักของเราได้มากกว่าที่จะต้องมุ่งเน้นไปกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที
 • เพิ่มความเสถียร ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการสนับสนุน โดยเราไม่จําเป็นต้องบํารุงรักษาและอัปเกรดซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์หรือแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เอง เพราะผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลเอง

ข้อสังเกตของระบบคลาวด์แบบ IaaS

 • ค่าใช้จ่ายสูงเกินความจำเป็น ในกรณีที่เรากำหนดทรัพยากรที่ใช้งานมากกว่าที่ใช้งานจริง
 • ในกรณีที่ทางฝั่งผู้ให้บริการระบบคลาวด์เกิดปัญหา จะทำให้ทางฝั่งเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้
 • มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลของเราได้
 • ค่าใชจ่ายในการลงทุนซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ค่อนข้างซับซ้อน เพราะยังต้องใช้รูปแบบเดิมในการจัดการ
 • ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเรื่องความรู้และเทคโนโลยีสูง เพราะมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้มาก มีความละเอียดซับซ้อน

สรุป

Cloud Computing จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ องค์กร บริษัท ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในการหาช่องทางช่วยในการลดต้นทุน ช่วยประหยัดเวลา ลดความยุ่งยากในการลงทุน การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ การบำรุงรักษาในระยะยาว และการบริหารจัดการด้านไอทีเอง เป็นเทรนด์ที่น่าจับตาในปี 2021 นี้ ที่น่าจะเป็นอีกคำตอบที่ทำให้องค์กรหรือหน่วยงานมีความยืดหยุ่นที่เพิ่มมากขึ้น ลดความยุ่งยากในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยให้สามารถขยับตัวเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดได้เร็วกว่าคู่แข่งและทันท่วงที

ข่าวสาร และบทความ บริการคลาวด์ แบบ Infrastructure as a … Continue reading บริการคลาวด์ แบบ Infrastructure as a service (IaaS) คืออะไร

ข่าวสาร และบทความ ทำความรู้จักกับ Cloud Computing Cloud… Continue reading ทำความรู้จักกับ Cloud Computing

ข่าวสาร และบทความ ทำไม Cloud Computing จึงเป็นเทรนด์ที่… Continue reading ทำไม Cloud Computing จึงเป็นเทรนด์ที่น่าจับตาในปี 2021

ข่าวสาร และบทความ เลือกอย่างไรให้เหมาะ ระหว่างซอฟต์แวร์… Continue reading เลือกอย่างไรให้เหมาะ ระหว่างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และเว็บแอพพลิเคชั่น